STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Karjeros centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjeros konsultantas

Progimnazija, siekdama padėti mokiniams rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes bei sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, organizuoja ir vykdo mokinių profesinį orientavimą: teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Šių paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą organizuoja ir koordinuoja karjeros konsultantas Ramūnas Šaškevičius.

Karjeros konsultanto darbo laikas:
Pirmadienis 8.00-16.30
Antradienis 8.00-16.30
Trečiadienis 8.00-16.30
Ketvirtadienis 8.00-16.30
Penktadienis 8.00-16.30
El. p. karjera.ragaine@gmail.com

Tel. +370 657 76168

Karjeros konsultantas:

  • supažindina mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su progimnazijoje teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis;
  • teikia asmenines ir grupines konsultacijas mokiniams savęs pažinimo, ugdymosi(si) tęstinumo ir karjeros planavimo klausimais;
  • teikia informaciją mokiniams, tėvams apie progimnazijoje vykdomas programas, mokymosi(si) tęstinumo galimybes, švietimo teikėjus, jų vykdomas programas, priėmimo sąlygas;
  • organizuoja pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su įmonių, įstaigų atstovais;
  • organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;
  • teikia konsultacijas mokytojams padedant integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą;
  • koordinuoja ir vykdo karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje.

Kviečiame mokinius, kurie nori geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą apsilankyti Karjeros kabinete (105 kab., I aukštas). Čia mokinių ugdymo karjerai klausimais konsultuojami ir mokinių tėvai, mokytojai. Konsultacijų laikas derinamas el. dienyne žinute arba el. paštu karjera.ragaine@gmail.com

Dokumentai:

 

Aktuali informacija mokiniams, tėvams, mokytojams karjeros ugdymo svetainėse.
Nuorodos: www.mukis.lt  www.aikos.smm.lt  www.euroguidance.lt  www.ldb.lt  www.lamabpo.lt  www.kastu.lt  www.sprc.lt

 


 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020