STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Ugdymas karjerai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjeros konsultantas

Karjeros konsultantė Jurgita Bubnienė

Darbo laikas:

Pirmadienis - antradienis - 8.00 - 15.00 
Trečiadienis - 10.00 - 14.00
Ketvirtadienis - 10.00 - 14.00
Penktadienis - 8.00 - 14.30
Pietūs - 12.00 - 12.30

303 kabinetas

El. paštas: karjera.ragaine@gmail.com

Tel. +370 657 76168

Karjeros konsultantas:

  • supažindina mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su progimnazijoje teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis;
  • teikia asmenines ir grupines konsultacijas mokiniams savęs pažinimo, ugdymosi(si) tęstinumo ir karjeros planavimo klausimais;
  • teikia informaciją mokiniams, tėvams apie progimnazijoje vykdomas programas, mokymosi(si) tęstinumo galimybes, švietimo teikėjus, jų vykdomas programas, priėmimo sąlygas;
  • organizuoja pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su įmonių, įstaigų atstovais;
  • organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;
  • teikia konsultacijas mokytojams padedant integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą;
  • koordinuoja ir vykdo karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje.

Kviečiame mokinius, kurie nori geriau pažinti save, susipažinti su profesijų pasauliu, išmokti planuoti savo karjerą apsilankyti Karjeros kabinete (303 kab., III aukštas). Čia mokinių ugdymo karjerai klausimais konsultuojami ir mokinių tėvai, mokytojai. Konsultacijų laikas derinamas el. dienyne žinute arba el. paštu karjera.ragaine@gmail.com

Dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (.pdf);

Ugdymo karjerai programa (.pdf);

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašas (.pdf).

Ugdymo karjerai planas 2022-2023 m. m. (.doc).

 

Aktuali informacija mokiniams, tėvams, mokytojams karjeros ugdymo svetainėse.
Nuorodos: www.mukis.lt  www.aikos.smm.lt  www.euroguidance.lt  www.ldb.lt  www.lamabpo.lt  www.kastu.lt  www.sprc.lt

 

Kur mokytis baigus 8 klases:

Didždvario gimnazija

J. Janonio gimnazija

Šiaulių universitetinė gimnazija

„Romuvos“ gimnazija

„Saulėtekio“ gimnazija

Lieporių gimnazija

Stasio Šalkauskio gimnazija

Simono Daukanto gimnazija

„Santarvės“ gimnazija

Sporto gimnazija

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Šiaulių profesinio rengimo centras


Ugdymo karjerai veiklos

8b klasės mokiniai servise mokosi keisti automobilio ratus.

4b klasė „darbuojasi".

3a klasė „matuojasi" mūrininko profesiją.

6b kl. mokiniai savanoriauja l/d „Sigutė"

Pažintis su gyvūnų prižiūrėtojo darbu

Pažintis su menininko profesija

Pažintinis vizitas į Botanikos sodą

Pažintinis vizitas į lopšelį- darželį

8a kl. mokiniai savanoriauja dainavimo mokykloje „Dagilėlis"

Pažintis su kompiuterinio projektavimo operatoriaus specialybe

Pažintis su multimedijos techniko profesija

3a kl. valandėlė tema „Autodizainierio" profesija


 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020