STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Priėmimo tvarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priėmimas į mokyklą vykdomas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas“ (.pdf), patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-16 redakcija), „Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“ (.pdf), patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 1 d. sprendimu Nr. T-327

Įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-08-31) (.pdf)

Šiaulių miesto savivaldybės internetinis puslapis – Priėmimas į mokyklą

(vaikų priėmimo į mokyklą sistemos nuoroda)

Prašymų teikimo per elektroninę registravimo sistemą vartotojo vadovas (tėvams) (.pdf)

Sprendimas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (.pdf)

Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapis

Ragainės progimnazijos aptarnaujama teritorija

Mokinių priėmimą į progimnaziją vykdo priėmimo komisija:
Pirmininkė – Lijana Jurgelienė, ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja.
Nariai:
Jolanta Rimienė, socialinė pedagogė;
Gintarė Sergejenkienė, ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja;
Neringa Viktoravičienė, pradinių klasių mokytoja;
Laura Šurkuvienė, raštinės administratorė.
Priėmimo komisija vadovaujasi veiklos reglamentu. (.pdf)

Dėl mokinių paskirstymo į klases kriterijų patvirtinimo (.pdf)

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupę

Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę, priimami nuo kovo 1 d. 8.00 val. Jei prašymai elektroniniu paštu gaunami anksčiau aukščiau nurodyto termino, jie neregistruojami.


Priėmimas į 1 ir 5 klases

Prašymai mokytis priimami nuo kovo 1 d. 8.00 val. registruojantis per e-sistemą. Prašymai į mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją priimami nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d., į laisvas vietas – nuo gegužės 20 d. iki birželio 10 d. E. sistema bus aktyvuota kovo 1 d. 8.00 val.

Trumpas naudojimosi e. sistema pristatymas:

Pirmumo teise į 1 klases preliminarius sąrašus įtraukiami vaikai, kurie:

  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje, lanko priešmokyklinio ugdymo grupę mokykloje;
  • gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.

Pirmumo teise į 5 klases preliminarius sąrašus įtraukiami vaikai, kurie:

Asmenys, turintys pirmumo teisę, nepateikę prašymų iki balandžio 15 d., jos netenka.

Pirmumo teise į laisvas vietas  (eilės tvarka) 1 ir 5 klasėse priimami:

  • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;
  • mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenantys asmenys, nepateikę prašymo dėl priėmimo iki balandžio 15 d.;
  • ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje Šiaulių mieste registruoti vaikai;
  • kitose savivaldybėse registruoti vaikai.

Jei tėvai (globėjai, rūpintojai) neturi galimybės užpildyti prašymo per e. sistemą, bus galima tai atlikti mokyklos raštinėje, padedant atsakingam darbuotojui.

Reikalingos prašymų formos, neturint galimybės vaiko į mokyklą užregistruoti per e. sistemą:
priimant į 1 klases (.doc);  priimant į 5 klases (.doc).


Priėmimas į 2-4 ir 6-8 klases

Prašymai mokytis priimami nuo kovo 1 d. 8.00 val. mokyklos raštinėje.

Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas:

1. Prašymas (už vaiką iki 14 metų jį pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 14 – 18 metų mokinys prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Mokinys privalo nurodyti tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktus).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 5 klasę). arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 2 – 8 klases).
4. Pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (jei mokinys priimamas į 1 - 8 klases nesibaigus mokslo metams).

Reikalingos prašymų formos:
priimant į 2-4 klases (.doc);
priimant į 6-8 klases (.doc).

Prašymai ir dokumentai priimami mokyklos raštinėje (103 kabinete) darbo dienomis nuo 8.30 iki 16.30 val. arba elektroniniu paštu. Jei prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, jis turi būti pasirašytas galiojančiu elektroniniu parašu.


Atsakingas asmuo: raštinės administratorė Laura Šurkuvienė.

Mokyklos adresas: Tilžės g. 85, Šiauliai. Tel. 8 652 72300.

el. p. ragainespm@splius.lt

 


 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020