STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Mokyklos strategija, nuostatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZIJA:

Besimokanti,
Bekurianti,
Besikeičianti,
Bendradarbiaujanti
Bendraminčių mokykla.


VERTYBĖS:

Saugumas, sveikata, teisingumas, atsakingumas, tolerantiškumas, draugiškumas, kūrybiškumas.


2023 m. strateginiai tikslai ir uždaviniai

1. TIKSLAS. UGDYMO KOKYBĖS IR PASIEKIMŲ GERINIMAS ĮGYVENDINANT BENDRĄSIAS UGDYMO PROGRAMAS.
Uždaviniai:
1.1. Efektyviai įgyvendinti Bendrąsias ugdymo programas organizuojant kasdieninį ar nuotolinį ugdymą(si), gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, užtikrinti nepertraukiamą ugdymo kokybės ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą.
1.2. Organizuoti holistinį ugdymą taikant integralumo principą.
1.3. Teikti efektyvią pagalbą kiekvienam vaikui siekiant individualios pažangos.
1.4. Diegti skaitmeninį ugdymo turinį, tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją.
1.5. Sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko saviraiškos poreikių tenkinimui neformaliojo ugdymo veiklose.
1.6. Plėtoti inovatyvų ugdymą, lavinanti mokinių inžinerines kompetencijas, kūrybiškumą.

2. TIKSLAS. BENDRAŽMOGIŠKŲJŲ VERTYBIŲ PUOSELĖJIMAS IR SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS UŽTIKRINANT BENDRUOMENĖS NARIŲ SAUGUMĄ.
Uždaviniai:
2.1. Kurti fiziškai, emociškai, dvasiškai saugią ugdymo(si) aplinką, suvienijant mokytojų bei tėvų pastangas ir stiprinant mokinių vertybines nuostatas.
2.2. Efektyvinti mokinių socialinių kompetencijų ugdymą, siekiant brandžios ir sėkmingos vaiko asmenybės ūgties.

3. TIKSLAS. MOKYKLOS MATERIALINĖS IR TECHNINĖS BAZĖS STIPRINIMAS.
Uždaviniai:
3.1. Gerinti progimnazijos higienines sąlygas.
3.2. Plėtoti skaitmeninius mokymo(si) išteklius, priemones, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangą, būtiną efektyviam ugdymui.

4. TIKSLAS. DALYVAVIMAS ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO (ŠMPF) PROGRAMOSE IR TARPTAUTINIUOSE BE RESPUBLIKINIUOSE PROJEKTUOSE.
Uždaviniai:
4.1. Tobulinti mokytojų projektinės veiklos organizavimo patirtį bei mokinių socialines kompetencijas.
4.2. Dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo programose, konkursuose, projektuose.Mokyklos nuostatai (.pdf)

Strateginis planas 2024-2026 m. (.pdf)

Ragainės progimnazijos 2024 metų veiklos plano priedas (.xls)

Finansavimo šaltinių suvestinė (.pdf)

Veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir rezultato/produkto kriterijų suvestinė (.pdf)

Strateginiai tikslai ir uždaviniai (.doc)


 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020