Metodinė diena su socialiniais parneriais

2023 m. balandžio 12 d. Ragainės progimnazijos mokytojai dalyvavo metodinėje dienoje „STEAM ugdymas: atradimai, eksperimentai, tyrinėjimai“. Pirmoji metodinės dienos dalis vyko „Santarvės“ gimnazijoje. Mokytojai stebėjo edukacines veiklas, išklausė pranešimus, kuriuos skaitė „Santarvės“ gimnazijos, Šiaulių universitetinės gimnazijos, Pakruojo raj. Lygumų pagrindinės mokyklos pedagogai. Antroji dalis vyko Ragainės progimnazijoje. Mokyklos direktorė D. Vitkuvienė metodinės dienos dalyviams pristatė progimnazijoje įgyvendinamą inžinerinio ugdymo programą, aptarė jos praktinius aspektus. Biologijos ir inžinerijos mokytojos pakvietė kolegas sudalyvauti praktinėse veiklose. Dalindamiesi gerąja darbo patirtimi mokytojai tobulino pamokos organizavimo įgūdžius ugdant mokinių kompetencijas pagal atnaujintas ugdymo programas.