Mokytojų diskusija

2022 m. gruodžio 5 d. Ragainės progimnazijoje įvyko Šiaulių miesto progimnazijų matematikos mokytojų apskritojo stalo diskusija „Žingsniai link matematikos pasiekimų gerinimo“. Diskusijoje dalyvavo „Juventos“, „Romuvos“, Dainų, Gegužių, „Rasos“, Rėkyvos, Salduvės, Jovaro, Ragainės progimnazijų matematikos mokytojai. Mokytojai diskutavo apie 2022 m. NMPP Šiaulių miesto mokinių matematikos rezultatus, dalijosi gerąja patirtimi stiprinant mokymosi motyvaciją ir siekiant geresnių matematikos rezultatų, aptarė pasiruošimą atnaujintų matematikos programų įgyvendinimui.