Tinklalapių kūrimo įvadas

Kryžiažodis

  
   1    2     3    4            
                    
 5              6         
7                      
                    
       8    9             
   10                   
 11                     
              12        
          13            
                    
     14                 
     15                 
                    
   16                   
             17         
       18               
  19                    
                    

Horizontaliai

1. Failų persiuntimo protokolas, reglamentuojantis duomenų mainus tarp kliento kompiuterio ir serverio.
3. Puslaidininkinė keičiama laikmena, į kurią duomenys įrašomi arba skaitomi blokais, panašiai kaip diske.
7. Hipertekstinės informacijos visuotinis tinklas, svarbiausias interneto komponentas.
9. Svetainė, teikianti lankytojui įvairią internetui būdingą informaciją ir paslaugas, kad jis galėtų laikyti savo lankymosi internete pradiniu tašku, atveriančiu vartus į internetą.
11. Hipertekstu parašytas žiniatinklio dokumentas.
13. Rinkinys tinklalapių, kuriuos sieja bendra tematika, priklausomybė vienai įstaigai arba kitokie bendri dalykai.
15. Programa žiniatinklio peržiūrai ir informacijos paieškai jame.
16. Tinklalapių adresų sąrašas, turintis kartotekos savybių.
17. Programa, skirta tekstiniams dokumentams rengti
19. Kompiuterio atminties matavimo vienetas. Beveik visuose šiuolaikiniuose kompiuteriuose lygus 8 bitams (dvejetainiams vienetams) ir yra mažiausias adresuojamas atminties vienetas.

Vertikaliai

2. Taisyklių ir susitarimų rinkinys, apibrėžiantis ryšio ir duomenų perdavimo formatus bei procedūras tarp dviejų ar daugiau kompiuterių arba kitokių įrenginių.
4. Kompiuterio įtaisas jame vykstantiems procesams stebėti ir valdyti, kurio pagrindinė dalis yra ekranas.
5. Elektroninio dokumento tekstas, kurio atskiros dalys siejamos saitais (nuorodomis)
6. Mažiausias informacijos kiekio vienetas kompiuteryje, koduojamas vienu dviejų būsenų elementu.
8. Unikalus interneto ištekliaus adresas
10. Pasaulinis kompiuterių tinklas, jungiantis daugybę kitų tinklų ir veikiantis TCP/IP protokolo pagrindu.
12. Duomenų laikymo terpė.
14. Dokumento arba jo dalies (skyriaus, skyrelio) įvardijimas, rašomas pačiame dokumente ir paryškinamas
18. Jungtis, per kurią prie universaliosios magistralės gali būti jungiami įvairūs įtaisai.