SKAIČIAVIMO SISTEMOS I variantas

Įrašykite atsakymus

  
Įrašykite atsakymus į laukelius ir paspauskite mygtuką TIKRINTI
1. Parašykite dvejetainiais skaičiais šiuos dešimtainius skaičius:

217 (),

2. Parašykite dešimtainiais skaičiais šiuos dvejetainius skaičius:

110011 ().

3. Užrašyti aštuonetaine sistema šiuos skaičius:

10010110101 ()

4. Užrašyti šešioliktaine sistema šiuos skaičius:

10010110101 ()

5. Užrašykite dešimtaine skaičiavimo sistema šiuos aštuonetainius skaičius:

65 ()

6. Užrašykite dešimtaine skaičiavimo sistema šiuos šešioliktainius skaičius:

C2 ()

7. Užrašykite šešioliktaine skaičiavimo sistema šiuos dešimtainius skaičius:

234 ()

8. Užrašykite aštuonetaine skaičiavimo sistema šiuos dešimtainius skaičius:

106 ()