Testas

1. Kas yra kompiuterių tinklas?
Tai yra kompiuteris pajungtas prie interneto.
Tai kompiuteriai, kurie sujungti kabeliais.
Tai kompiuteriai, kurie sujungti kabeliais arba kitokiais informacijai perduoti skirtais įrenginiais.
Tai visi kompiuteriai viename pastate.

2.Pagal naudojimo paskirtį kompiuterių tinklas gali būti:
Uždarasis, viešasis, tarptautinis.
Vietinis, municipalinis, globalusis.
Globalusis, viešasis, vietinis.
Žvaigždinis, magistralinis, žiedinis.

3. Pagal naudojimo pobūdį kompiuterių tinklas gali būti:
Uždarasis, viešasis, tarptautinis.
Vietinis, municipalinis, globalusis.
Viešasis, žiedinis, municipalinis
Vietinis, uždarasis, žvaigždinis.

4. Pagal architektūrinį išsidėstymą kompiuterių tinklas gali būti:
Vietinis, municipalinis, globalusis.
Globalusis, viešasis, vietinis.
Žvaigždinis, magistralinis, žiedinis.
Žvaigždinis, municipalinis, viešasis.

5. Kokio tipo kabeliai naudojami kompiuterių prijungimui prie interneto?
Elektros laidai, ekranuotoji vytoji pora STP, neekranuotoji vytoji pora UTP.
G-58, RJ-45, ekranuotoji vytoji pora STP, neekranuotoji vytoji pora UTP.
Telefono kabeliai, koaksialiniai kabeliai, elektros laidai, optiniai kabeliai.
Ekranuotoji vytoji pora STP, neekranuotoji vytoji pora UTP, optiniai kabeliai, koaksialiniai kabeliai.

6. Kas yra LAN?
tai kompiuteris, prie kurio atskiromis linijomis jungiami pavieniai terminalai, įvairūs išoriniai įrenginiai.
tai uždarasis tinklas, aptarnaujantis mažoje teritorijoje esančius vienos organizacijos vartotojus, sujungtus telefoninio, kabelinio arba optinio ryšio kanalais.
tai uždarasis tinklas, įvairiomis ryšio linijomis jungiantis kompiuterių vartotojus didelėje teritorijoje.
tai ryšio kanalais sujungtų mažesnių tinklų visuma.

7. Kas yra MAN?
tai pasaulinis tinklas, įvairiomis ryšio linijomis jungiantis kompiuterių vartotojus didelėje teritorijoje.
tai ryšio kanalais sujungtų mažesnių tinklų visuma.
tai uždarasis tinklas, įvairiomis ryšio linijomis jungiantis kompiuterių vartotojus didelėje teritorijoje.
tai pasaulinis tinklas, jungiantis viso pasaulio kompiuterių vartotojus.

8. Kas yra WAN?
tai uždarasis tinklas, aptarnaujantis mažoje teritorijoje esančius vienos organizacijos vartotojus.
tai interneto paslauga.
tai ryšio kanalais sujungtų mažesnių tinklų visuma.
tai žaidimų portalas.

9. Kas yra INTERNETAS?
tai www ir google.
tai kompiuteris, kuriame saugoma informacija.
tai viso pasaulio tinklalapiai.
tai pasaulinis kompiuterių tinklas.

10.Kas yra protokolas:

taisyklių visuma, apibrėžianti duomenų mainų būdą tarp dviejų kompiuterinių sistemų.
pagal tam tikrą formą sudarytas dokumentas nuosekliai fiksuojantis vartotojų veiklą.
tai procedūrų ir taisyklių rinkinys, kuris reguliuoja ryšio tam tikrame tinkle nustatymo procedūrą.
tai procedūrų ir taisyklių rinkinys, kuris reguliuoja Windows veiklą.