TEKSTO MAKETAVIMAS

Testas

  
Įrašykite atsakymus į laukelius ir paspauskite mygtuką TIKRINTI
Norint gražiai išdėstyti dokumento tekstą popieriaus lape reikia nurodyti dokumento puslapio : kairiuosius, dešiniuosius, viršutinius, apatinius ir įrišimo paraščių dydžius, viršutinės ir apatinės puslapių antraščių tekstą. Minimalios pakraščio pločio reikšmės priklauso nuo naudojamo spausdintuvo tipo, rengiant dokumentus standartiniame popieriaus lape turi būti paliktos tokios paraštės: kairioji - , dešinioji - , viršutinė - , apatinė - (A4), (A5).

Spausdinant dokumentą abiejose lapo pusėse, antrosios pusės kairioji paraštė turi būti , o dešinioji – . Viršutinės ir apatinės paraščių matmenų keisti nereikia, rekomenduojamas šrifto dydis – nuo pt iki pt.

Norint pakeisti puslapio dydį reikia:
1.vykdyti meniu komandą;
2.dialogo lange pasirinkti kortelę ir Paper size (puslapio dydis) dalyje nustatyti puslapio dydį.
3.paspausti mygtuką.

Norint pakeisti puslapio orientaciją reikia:
1.vykdyti meniu komandą;
2.dialogo lange pasirinkti kortelę ;
3.Orientation (orientacija) dalyje pasirinkti vieną iš mygtukų: – puslapis pasukamas vertikaliai; – puslapis pasukamas horizontaliai;
4.paspausti mygtuką.

Norint pakeisti puslapių paraščių dydį reikia:
1.vykdyti meniu komandą;
2.dialogo lange pasirinkti kertelę (paraštės);
3.teksto įvedimo laukuose nurodomos lapo paraštės: puslapio viršaus paraštė - , apačios paraštė - , kairioji - , dešinioji - .
4.paspausti mygtuką.

Raidės ir kitokie simboliai skiriasi ne tik dydžiu, bet ir grafine forma, piešiniu. Šriftas – rašto raidyno grafinė forma. Knygose įvairiose leidiniuose paprastai vartojami keli šriftai. Dažniausiai vartojami Lotyniškas šriftas - , Šveicariškasis - , kurjeris - šriftai.

Vieno ir to paties tipo šriftai dar skirstomi pagal raidžių linijos storį: į paprastuosius (pagrindinius) ir pusjuodžius.
Pagal raidžių statumą šriftai dalijami į stačius ir pasvirusius. Pasviręs šriftas vadinamas . Taigi galimos keturios vieno to paties dydžio šrifto kombinacijos:
Paprastasis - , kursyvas - , pusjuodis - , pusjuodis kursyvas - .

Pastraipos teksto išdėstymas ir apipavydalinimas vadinamas pastraipos arba tvarkymu. Pastraipos formatavimą atlieka visi redaktoriai, reikia tik susirasti atitinkamą meniu komandą (formatuoti). Pastraipos viena nuo kitos turi būti vizualiai atskirtos.
Dažniausiai vartojami du būdai:
1.patraukiama pirmoji pastraipos eilutė į dešinę;
2.tarp pastraipų paliekamas didesnis tarpas negu tarp eilučių.
Kartais vartojami abu būdai. Pastraipos pirmosios eilutės patraukimas į dešinę vadinamas .
Dar vienas svarbus pastraipos formatavimo elementas – eilučių lygiuotė. Dažniausiai vartojami keturi pastraipos eilučių išlyginimo būdai:
Lygiuoti kairėje - ,
Lygiuoti dešinėje - ,
Lygiuoti centre - ,
Lygiuoti kairėje ir dešinėje - .
tekstas_maketavimas.jpg
Parašykite sumaketuoto teksto parametrus:
Pastraipų lygiuotė -
Antraštės lygiuotė -
Viršaus paraštė -
Kairioji paraštė -
Dešinioji paraštė -
Antraštės srifto dydis -
Teksto srifto dydis -
Pirmos eilutės įtrauka -
Kiek tarpų tarp žodžių -