KLAVIATŪRA 5 kl.

K l a u s i m y n a s

  
Pažymėkite arba parašykite teisingą atsakymą.