BYLOS IR JŲ TVARKYMAS

K l a u s i m y n a s

18:13
Pažymėkite teisingą atsakymą.

 1. Kuris iš teiginių apie failus ir katalogus yra teisingas?
  1.   Kataloguose gali būti saugomi tik failai, o failuose – tik katalogai
  2.   Kiekviename kataloge gali būti saugomi tik vieno tipo failai
  3.   Kataloguose gali būti saugomi ir failai, ir katalogai
  4.   Failus galima perkelti, o katalogus – tik kopijuoti
 2. Microsoft Word dokumento bylos tipas:
  1.   doc
  2.   dkm
  3.   dok
  4.   dos
 3. Norėdami sukurti naują katalogą, turime atlikti tokius veiksmus:
  1.   File -> New -> Folder
  2.   Start -> Windows Catalog
  3.   View -> Arrange Icons -> By Name
  4.   File -> New Document
 4. Bylos vardo ilgis negali viršyti
  1.   156 simbolių.
  2.   250 simbolių.
  3.   256 simbolių.
  4.   252 simbolių.
 5. Kuo skiriasi failo kopijavimas į kitą katalogą nuo perkėlimo?
  1.   Failų perkelti negalima, įmanoma tik juos kopijuoti
  2.   Perkėlimas nuo kopijavimo nesiskiria
  3.   Perkėlus failą, bus dvi jo kopijos, o po kopijavimo liks tik vienas failas
  4.   Atlikus kopijavimą, bus dvi failo kopijos, o po perkėlimo liks tik vienas failas
 6. Byla - tai:
  1.   Autonominė duomenų grupė kompiuterio atmintinėje ar kurioje nors jo laikmenoje, pavadinta vienu vardu.
  2.   Darbo su programa rezultatas.
  3.   Programinės įrangos ir operacinės sistemos dalis.
  4.   Duomenų bazių smulkesnės sudedamosios dalys.
 7. Kuris iš teiginių apie du failus, esančius viename kataloge, yra teisingas?
  1.   Ir vardai, ir prievardžiai gali būti vienodi
  2.   Negali sutapti kartu ir vardai, ir prievardžiai
  3.   Prievardžiai gali sutapti, o vardai – ne
  4.   Vardai gali sutapti, o prievardžiai – ne
 8. Kam skirta darbalaukyje esanti piktograma My Computer?
  1.   Vartotojo bylų turiniui peržiūrėti.
  2.   Visi atsakymai teisingi.
  3.   Bylų paieškai.
  4.   Kompiuterio diskų ir juose laikomų aplankų turiniui peržiūrėti.
 9. Bylų varde negalima vartoti šių simbolių:
  1.   \ / : * ? “ < >
  2.   < > ! \ / : * ?
  3.   ! 0 / : * ? “ >
  4.   ? : * ♥ “ < >
 10. Kokią informaciją operacinei sistemai suteikia failo prievardis (formatas, plėtinys)?
  1.   Failo autorių
  2.   Failo dydį
  3.   Failo sukūrimo datą
  4.   Failo tipą
 11. Tekstinių bylų tipai:
  1.   *.txt, *.rtf, *.odt, *.doc
  2.   *.txt, *.dos, *.rtf, *.odt
  3.   *.xls, *.rtf, *.odt, *.txt
  4.   *.odt, *.doc, *.jpg, *.bmp
 12. Kaip pažymėti kelis iš eilės einančius failus?
  1.   Pažymėjus pirmąjį failą, nuspausti klavišą [Alt] ir spragtelti paskutinįjį failą.
  2.   Pažymėjus pirmąjį failą, nuspausti klavišą [Ctrl] ir pažymėti paskutiniu failą.
  3.   Pažymėjus pirmąjį failą, nuspausti klavišą [Shift] ir spragtelti paskutinįjį failą.
  4.   Laikant nuspaustą klavišą [Ctrl], kiekvieną failą spragtelti pele.
 13. Kokiu būdu galima papildyti suglaudintų failų archyvą?
  1.   Archyvavimo programa galima pridėti norimą failą
  2.   Būtina ištrinti archyvą ir iš naujo suglaudinti reikiamus failus
  3.   Būtina ištrinti dalį archyvo failų, kad į jų vietą būtų galima įrašyti naują failą
  4.   Archyvo turinio pakeisti neįmanoma
 14. Kuriame kataloge saugomos ištrintos bylos?
  1.   Recycle Bin
  2.   My Documents
  3.   Windows
  4.   Temporary Internet Files
 15. Kokias bylas surastų kompiuteris, paieškoje nurodžius *.bmp?
  1.   Visas bylas su prievardžiu bmp.
  2.   Visas bylas su vardu bmp.
  3.   Visas bylas su vardu * ir prievardžiu bmp.
  4.   Visus dokumentus, kuriuose yra įdėti piešiniai su prievardžiu bmp.
 16. Paspaudėte klavišų derinį < Crtl > + < X >. Kuris veiksmas su failu bus atliktas?
  1.   Pažymėtas failas bus nukopijuotas
  2.   Pažymėtas failas bus ištrintas
  3.   Pažymėtą failą iškerpame tam, kad galėtume jį „pernešti“ į kitą vietą
  4.   Pažymėtas failas bus įkeltas į pasirinktą katalogą.
 17. Pagrindiniai veiksmai su bylomis ir aplankais yra:
  1.   pervadinimas, šalinimas, kopijavimas, pabraukimas
  2.   kopijavimas, perkėlimas, pervadinimas, išmetimas
  3.   šalinimas, pervadinimas, kopijavimas, įkėlimas,
  4.   perkėlimas, pervadinimas, kopijavimas, šalinimas
 18. Kas atsitiks, jei įvykdę failo kopijavimo komandą (copy) mėginsime įklijuoti tame pačiame kataloge?
  1.   Vietoje įklijavimo bus atliktas perkėlimo veiksmas
  2.   Atsiras antra to failo kopija kitu pavadinimu
  3.   Operacinė sistema ištrins kopijuojamą failą, o tada įrašys įklijuojamą kopiją
  4.   Operacinė sistema ištrins abu failus
 19. Kaip pažymėti kelis ne iš eilės einančius failus?
  1.   Pažymėjus pirmąjį failą, nuspausti klavišą [Shift] ir spragtelti paskutinįjį failą.
  2.   Pažymėjus pirmąjį failą, nuspausti klavišą [Ctrl] ir pažymėti paskutinįjį failą.
  3.   Pažymėjus pirmąjį failą, nuspausti klavišą [Alt] ir spragtelti kiekvieną failą.
  4.   Laikant nuspaustą klavišą [Ctrl], kiekvieną failą spragtelti pele.
 20. Kokia programa patogiausia tvarkyti katalogus ir failus?
  1.   Search
  2.   Windows Explorer
  3.   Internet Explorer
  4.   Microsoft Word
 21. Kaip bylų tvarkymo programos žymi diskų ir diskelių įrenginius?
  1.   0 ir 1.
  2.   Angliškosios abėcėlės raidėmis.
  3.   Angliškosios abėcėlės skaitmenimis.
  4.   Lotyniškosios abėcėlės raidėmis.
 22. Bylos vardas susideda iš:
  1.   vardo ir prievardžio
  2.   vardo ir įvardžio
  3.   vardo ir pavardės
  4.   vardo ir plėtinio
 23. Katalogas, esantis kitame, aukštesnio lygio kataloge, vadinamas:
  1.   bylkalalogiu
  2.   pakatalogiu
  3.   pokatalogiu
  4.   įkatalogiu
 24. Kur NEĮMANOMA ieškoti failo automatinės paieškos būdu?
  1.   Daugiau nei vienoje laikmenoje
  2.   Visuose pasirinkto katalogo pakatalogiuose
  3.   Išorinėje laikmenoje, jei ji neįdėta į kompiuterį
  4.   Kitame vietinio tinklo kompiuteryje
 25. Ką galima glaudinti archyvavimo (glaudinimo) programa?
  1.   Visus failus ir katalogus, išskyrus anksčiau suglaudintus archyvų failus
  2.   Tik viename pasirinktame kataloge esančius failus
  3.   Tik failus, bet ne katalogus
  4.   Pasirinktus failus ir katalogus su juose esančiais failais