Trumpa Ragainės progimnazijoje vykdomo „Erasmus+“ K1 projekto „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“) apžvalga

2019 m. pavasarį Ragainės progimnazija laimėjo galimybę dalyvauti tarptauniuose mokymuose ir įgyvendinti programos „Erasmus+“ K1 projektą „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“).
Mokytojų komanda 2019 m. rugsėjo 30 – spalio 11 dienomis lankėsi Turkijos mieste Izmire ir dalyvavo mokymuose, kuriuos vedė puikus lektorius, ES projektų konsultantas ir profesionalus koučeris Serkut Kizanlikli.
2019 m. lapkričio 19 d. koučeris atvyko į Lietuvą ir apsilankė Ragainės progimnazijoje. Visi mokyklos mokytojai turėjo galimybę dalyvauti seminare „Koučingo metodų taikymas ugdymo procese“ ir susipažinti su šios metodikos elementų panaudojimo savo darbe galimybėmis.
Apie dalyvavimą projekte „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“) ir jo įgyvendinimą istorijos mokytoja Loreta Krasnickienė parašė straipsnį, kuris buvo publikuotas Švietimo naujienose 2019 m. lapkričio mėnesį.
Prasidėjus 2020 m. veikla tęsiama toliau. Nuo vasario mėn. koučingo metodikos elementai bus naudojami konsultuojant mokinius, norinčius, bet nesugebančius savarankiškai išspręsti iškilusių problemų, susijusių su mokymosi rezultatais ar pažangos siekimu, kliūtimis bendravime su klasės draugais ar dėstančiais mokytojais ir kt. Mokinius individualiems pokalbiams ir konsultacijoms kvies istorijos mokytoja Loreta Krasnickienė.
Projekto dalyvės mokytojos Klelija Rakštytė ir Loreta Krasnickienė, vykdydamos projekto „Increasing Student Success with Training Coaching“ („Koučingo metodų naudojimas siekiant geresnių mokinių ugdymo(si) rezultatų“) sklaidą, 2019 m. spalio 28 d. skaitė pranešimą „Koučingo metodas mokykloje. Žaidybinių elementų naudojimas pamokose ir klasės kolektyvo formavime“ respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Kūrybinės praktinės dirbtuvės. Atradimai mokykloje – efektyvių tiriamųjų, kūrybiškumą išlaisvinančių veiklų organizavimas“. Įgytomis žiniomis ir kompetencijomis 2020 metais mokytojos planuoja pasidalinti su savo ir kitais kolegomis įvairiose mokytojų metodinėse konferencijose.
Projektas tęsiasi...