Tarptautinio Erasmus+ projekto veiklos tęsiasi

Vykdydami projekto veiklas bei besiruošdami pristatymams progimnazijos septintų – aštuntų klasių mokiniai Ū. Mitkevičiūtė, V. Doniela, O. Judikavičiūtė, B. Ponetauskas, E. Petrulytė, E. Norušaitis, U. Lesinaitė, G, Juozapavičiūtė, U. Žaliūkaitė, D. Žibas atliko daug prasmingų darbų – gilinosi į pabėgėlių aprūpinimo problemas, rinko informaciją apie profesijas, susijusias su vandeniu, studijavo natūralius Lietuvos vandens resursus, vykdė daug kūrybinių užduočių. Mokinius konsultavo anglų kalbos mokytojos Danutė Klimašauskienė ir Lijana Jurgelienė.