tus0.gif (69 bytes)
 

ELEKTRONINĖS KNYGOS 

tus0.gif (69 bytes)

  "PROGRAMAVIMAS PASKALIU"
G. Grigas

   Ši knyga yra programavimo pradžiamokslis. Aprašomos pagrindinės Paskalio kalbos konstrukcijas bei jų bei jų panaudojimas algoritmams ir programoms užrašyti. Medžiaga pateikiama taip, kad skaitytojas galėtų ją įsisavinti spręsdamas uždavinius. Pateikiami uždaviniai ir praktikos darbai. Uždaviniai skirti savikontrolei. Knygos pabaigoje pateikiami jų sprendimai (atsakymai). Praktikos darbai – tai nedideli programavimo darbai, skirti programavimo įgūdžiams pagilinti bei darbo su kompiuteriu praktikai.

   Knyga turėtų būti naudinga vyresniųjų klasių moksleiviams, informatikos mokytojams ir pirmųjų kursų pedagoginės krypties studentams.

   Darbas atliktas Atviros Lietuvos Fondui parėmus.

Turinys

ĮVADAS

1.

TRUMPAI APIE PASKALĮ IR JO PROGRAMAS

1.1.

Paskalis, programuotojas ir kompiuteris

1.2.

Paskalio kalbos dialektai

1.3.

Kaip kompiuteris atlieka programą

1.4.

Dialogas su kompiuteriu

1.5. 

Iš ko daroma programa: Paskalio kalbos leksika

1.6.

Programos struktūra

2.

DUOMENYS IR VEIKSMAI SU JAIS

2.1.

Konstantos ir kintamieji

2.2.

Aritmetiniai reiškiniai ir jų reikšmių priskyrimas kintamiesiems

2.3.

Duomenų skaitymas iš klaviatūros ir rašymas į ekraną

2.4.

Skaičiavimai pagal formules

2.5.

Duomenų saugojimas tekstinėse bylose

2.6.

Standartinės tekstinės bylos

3.

LOGINIAI DUOMENYS IR JŲ VALDOMI VEIKSMAI

3.1.

Loginiai duomenys

3.2.

Loginių reiškinių pertvarkymas

3.3.

Vienas iš dviejų veiksmų

3.4.

Įvairesni šakojimosi atvejai

3.5.

Lygčių sprendimai su pradinių duomenų tyrimu

3.6.

Veiksmų kartojimas. Ciklai while ir repeat

3.7.

Valdymo struktūrų palyginimas

3.8.

Begalinių eilučių sumavimas

4.

DISKRETIEJI DUOMENŲ TIPAI IR JŲ VALDOMI VEIKSMAI

4.1.

Vardiniai duomenų tipai – diskrečiųjų duomenų tipų pagrindas

4.2.

Atkarpos tipai

4.3.

Variantinis sakinys

4.4.

Žinomo kartojimų skaičiaus ciklas

4.5.

Skaičių perrinkimo uždaviniai

4.6.

Diskretieji ir tolydieji duomenys

5.

PROGRAMAVIMO TECHNOLOGIJOS ELEMENTAI

5.1.

Uždavinio formulavimas

5.2.

Kaip pasirenkamas arba kuriamas uždavinio sprendimo metodas

5.3.

Programos rašymas

5.4.

Programos tikrinimas ir derinimas

5.5.

Programos tobulinimas

5.6.

Programavimo stilius

5.7.

Rezultatų apipavidalinimas

5.8.

Programos teksto apipavidalinimas

5.9.

Programos ekonomiškumas

6.

PROGRAMOS SKAIDYMAS Į DALIS

6.1.

Funkcijos ir procedūros

6.2.

Funkcijų aprašai

6.3.

Daugkartinis uždavinio skaidymas į dalis ir jo išreiškimas funkcijomis

6.4.

Procedūros

6.5.

Pradinių duomenų ir rezultatų perdavimas tais pačiais parametrais

6.6.

Algoritmo užrašymas funkcijomis ir procedūromis

7.

DUOMENŲ STRUKTŪROS

7.1.

Įrašas

7.2.

Įrašas, sudarytas iš įrašų

7.3.

Masyvas

7.4.

Įrašo ir masyvo palyginimas

7.5.

Duomenų struktūros sudarymo pavyzdys: šachmatų lenta

7.6.

Aibė

8.

REKURSIJA

8.1.

Rekursinės funkcijos

8.2.

Rekursinių funkcijų veiksmai

8.3.

Rekursinės funkcijos taikymo pavyzdys: didžiausio bendro daliklio uždavinys

8.4.

Rekursinės procedūros

8.5.

Rekursija ir ciklas

8.6.

Sprendimų paieška grįžties metodu

9.

TEKSTAI

9.1.

Simboliai

9.2.

Simbolių eilutės

9.3.

Žodžių rikiavimas

9.4.

Tekstų redagavimas
UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI (ATSAKYMAI)
LITERATŪRA
tus0.gif (69 bytes)