SEMINARAS: „Pažangos ir pasiekimų vertinimas esant mokinių įvairovei"

Ruošiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, vadovaujantis įtraukiojo ugdymo principais, 2023 m. vasario 17 d. Ragainės progimnazijos mokytojai dalyvavo seminare „Pažangos ir pasiekimų vertinimas esant mokinių įvairovei" (lektorė - Liuba Stankevičienė).