STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Tyrimai ir analizės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 m. m.

2020 – 2021 m. m. pakartotinai buvo analizuojamas ir įsivertinamas srities „Rezultatai“ temos „Pasiekimai ir pažanga“ rodiklis „Mokinio pasiekimai ir pažanga“. Lyginant su 2019 – 2020 m. m. tyrimu, pagerėjo veiklos aspektai pagal raktinį žodį „Pažangos pastovumas“.
2020 – 2021 m. m. stiprieji veiklos aspektai pagal rodiklio raktinį žodį „Pasiekimų asmeniškumas“, tobulintini veiklos aspektai pagal rodiklio raktinį žodį „Optimalumas“.


2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis „Rezultatai“. Įsivertinta temos „Asmenybės branda“ rodiklis „Asmenybės tapsmas“ bei temos „Pasiekimai ir pažanga“ rodiklis „Mokinio pasiekimai ir pažanga“.
Stiprieji veiklos aspektai pagal rodiklio „Asmenybės tapsmas“ raktinius žodžius: socialumas, gyvenimo planavimas.
Tobulintini veiklos aspektai pagal rodiklio „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ raktinius žodžius: optimalumas, pažangos pastovumas.


2018-2019 m. m.

2018-2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta sritis „Ugdymas (is) ir mokinių patirtys“. Įsivertinti temos „Vadovavimas mokymuisi“ rodikliai „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ bei „Ugdymo(si) organizavimas“.
Stiprieji veiklos aspektai pagal rodiklio „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ raktinius žodžius: tikėjimas mokinio galiomis ir mokymosi įprasminimas - bei rodiklio „Ugdymo(si) organizavimas“ raktinius žodžius: ugdymosi integralumas ir įvairovė.
Tobulintini veiklos aspektai pagal rodiklio „Ugdymo(si) organizavimas“ raktinius žodžius: diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas.


2017–2018 m.m.

2017-2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui pasirinktos dvi sritys: „Ugdymosi aplinkos“ bei „Lyderystė ir vadyba“. Įsivertinti visi šių sričių rodikliai. Geriausiai įvertinti visi temų „Įgalinanti mokytis fizinė aplinka“ bei „Veiklos planavimas ir organizavimas“ rodikliai. Tobulinti numatyti rodikliai: „Mokymasis ne mokykloje“, „Mokymasis virtualioje aplinkoje“, „Bendradarbiavimas su tėvais“ bei „Nuolatinis profesinis tobulėjimas“.


2016–2017 m.m.

2016–2017 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis nauja Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta 2016 m. kovo mėn. Vertinimui pasirinktas rodiklis „Orientavimasis į mokinių poreikius“. Bus tiriami klausimai: poreikių pažinimas, pagalba mokiniui, gabumų ir talentų ugdymas. Tarpiniai darbo įsivertinimai administracijos posėdyje bus pristatomi gruodžio ir balandžio mėn. Duomenų ir rezultatų ataskaitos pristatymas, tobulintinų mokyklos veiklos klausimų sąrašo tvirtinimas numatomas 2017 m. birželio mėn.


2015–2016 m.m.

2015-2016 m. m. vertinama tema „Mokymosi kokybė“. Bus vertinami rodikliai „Mokymosi motyvacija“, „Mokėjimas mokytis“ bei „Mokymasis bendradarbiaujant“. Tarpiniai darbo įsivertinimai administracijos posėdyje bus pristatomi gruodžio ir balandžio mėn. Duomenų ir rezultatų ataskaitos pristatymas, tobulintinų mokyklos veiklos klausimų sąrašo tvirtinimas numatomas 2016 m. birželio mėn.

 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020