STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Informacija tėvams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERBIAMI MOKINIŲ TĖVELIAI, BUVĘ MOKYKLOS MOKINIAI, MOKYKLOS DARBUOTOJAI IR VISI, KURIE NORĖTŲ PAREMTI RAGAINĖS PROGIMNAZIJĄ,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą pajamų mokesčio dalimi (iki 2%).

Skaityti daugiau


Dėl 2% paramos:

Gerbiamieji Tėveliai, buvę mokyklos moksleiviai ir visi tie, kurie norėtų paremti mūsų  mokyklą, 2 % gyventojų pajamų mokesčio kviečiami skirti mokyklai.

Tam reikia užpildyti specialią formą FR0512 (.mxfd formato failais .zip) ir ją pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai iki gegužės 2 d.
Formos FR0512 v2 pildymas (video)

Pastaba:

Formų šablonai  bei  instrukcijų  failai  pateikiami  archyvuotu ZIP formatu:

— Parsisiuntę ZIP failą, išarchyvuokite jį į norimą disko katalogą savo kompiuteryje.
— Perspėjame, kad su deklaracijų formų šablonais (.mxfd formato failais) gali dirbti tik speciali deklaracijų pildymo priemonė ABBYY FormFillerLight.

◊ Kilus neaiškumams spauskite čia.

◊ Pildymo instrukciją rasite čia.


DĖL PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ VARTOJIMO

Vadovaujantis Šiaulių miesto Vyriausiojo policijos komisariato ir Šiaulių miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo planu Nr. 7634/1-1034 „Dėl teisėtvarkos pažeidimų susijusių su civiliniu pirotechnikos priemonių apyvarta“, prašome susipažinti su atsakomybe dėl neteisėto civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo. Šią veiką reglamentuoja LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 176-1 str. (civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimas, naudojimas, nustatytos tvarkos pažeidimas). Pažeidimas užtraukia įspėjimą, arba baudą nuo 50 Lt iki 200 Lt su civiliniu pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Pažeidimas padarytas nepilnamečių nuo 14 m. iki 16 m. užtraukią įspėjimą arba baudą tėvams nuo 50 Lt iki 200 Lt su civiliniu pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Primename, kad pagal įstatymą pirotechnikos priemones galima naudoti
tik gruodžio 31 – sausio 1 dienomis.

Administracija


Tėvų  (vaiko  globėjų,  rūpintojų) teisės:


 • - Gauti informaciją apie mokyklos siūlomą ugdymo turinį bei jo organizavimo būdus, individualias skirtingų gebėjimų vaikams, tarp jų ir ypač gabiems, programas.
 • - Dalyvauti vaikui renkantis mokymosi kryptį.
 • - Žinoti apie vaiko galimybes, baigus atitinkamas programas.
 • - Reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas individualius gabumus ir valstybinius standartus atitinkantis ugdymas.
 • - Gauti informaciją apie vaiko mokymosi rezultatus, elgesį, ugdymosi sąlygas, sveikatos patikrinimų metu nustatomą vaiko sveikatos būklę, mokinių saviraiškos poreikių tenkinimą.
 • - Dalyvauti mokyklos savivaldoje, klasės tėvų savivaldoje ir turėti įtakos ugdymo turiniui, metodams, vertinimo formoms.
 • - Gauti informaciją apie vidinį mokyklos gyvenimą.
 • - Naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

Tėvų  (globėjų, rūpintojų)  pareigos  ir  atsakomybė:


 • - Leisti vaiką į mokyklą. Užtikrinti punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.
 • - Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo ir mokymosi sąlygas, galimybes lankyti mokyklą ir mokytis pasirinkta mokymosi forma.
 • - Bendradarbiauti su mokytojais ir vadovais sprendžiant vaiko ugdymo(si) klausimus, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, pedagoginę, sveikatos priežiūrą.
 • - Dalyvauti klasės ir mokyklos tėvų susirinkimuose, Atvirų durų tėvams dienose.
 • - Užtikrinti, kad vaikas įgytų pagrindinį išsilavinimą arba mokytųsi iki šešiolikos metų ir  motyvuotai rinktųsi tolesnę veiklos sritį.
 • - Padėti savo vaikui (iki 14 m. ) pasirinkti dorinio ugdymo dalyką- tikybą ar etiką. Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį.
 • - Operatyviai pranešti apie svarbius mokinio gyvenimo pasikeitimus – gyvenamosios vietos, globėjų kaitą, ligą ir kitus ugdymo organizavimui įtakos turinčius veiksnius; teikti reikalingus  dokumentus apie mokinį ir jo šeimą.
 • - Pagal galimybes dalyvauti popamokiniuose renginiuose, ekskursijose, išvykose, klasės valandėlėse, budėti diskotekose.
 • - Užtikrinti, kad vaikas į mokyklą atsineštų reikalingas mokymo priemones.
 • - Apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.
 • - Laikytis mokymo sutartyje numatytų visų jos sąlygų bei dvišalių mokyklos ir šeimos įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką.
 • - Atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tinkamą ir tikslų pareigų, apibrėžtų mokyklos nuostatuose, mokymo sutartyje, vykdymą.

 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020