Ragainės progimnazija - besimokanti, bekurianti, besikeičianti, bendradarbiaujanti, bendraminčių mokykla

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą pajamų mokesčio dalimi (iki 1,2%).

Jūsų geranoriškumo dėka mokyklos sąskaita buvo papildyta:

2019 metais - 4614,5 eurai, 2020 metais 5227,94 eurai, 2021 m. 4670,44 eurai

Mokyklos tarybos sprendimu 2020-2021 metų paramos lėšos investuotos į mokinių ugdymo sąlygų gerinimą: prisidėta prie mokyklos atliekamų remonto darbų, perkami baldai, atnaujintas sensorinis kabinetas, sudarytos sąlygos pabūti vienam, nusiraminti, užbaigtas bibliotekos remontas ir kt.

2022 metais labai norėtume toliau prisidėti prie ugdymo sąlygų gerinimo, sutvarkyti lauko erdvę pastatyti suoliukus, jei pavyks įrengti lauko klasę, organizuoti šventes mokiniams, pirkti jiems dovanas.

***

Informuojame, kad remiantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[1], nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.

Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777. Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose su išankstine rezervacija.

Jei nesulaukiate pagalbos, kreipkitės į progimnaziją, mes pasistengsime Jums padėti.

Duomenys, reikalingi pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis 2021 m.
Paramos gavėjo identifikacinis kodas 190531756
Paramos gavėjo pavadinimas Šiaulių Ragainės progimnazija
Buveinės adresas Tilžės 85, Šiauliai.

Paskirtis ugdymo sąlygų gerinimas

 

Su šilčiausiais linkėjimais Direktorė Dinara Vitkuvienė