Barbora Bakutytė

Barbora Bakutytė – viena iš "The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinės programos, įgyvendinamos Ragainės progimnazijoje, dalyvių. Ji, kaip ir kiti programos dalyviai, siekia savo užsibrėžtų tikslų. Vienas iš jų – lavinti viešojo kalbėjimo ir diskusijų vedimo įgūdžius. Barbora yra Lietuvos moksleivių sąjungos narė. Čia ji aktyviai dalyvauja klubo vadovų diskusijose ir pokalbiuose. Būdama „Rasos“ progimnazijos Mokinių tarybos koordinatore, kartą per mėnesį susitinka su tarybos nariais ir organizuoja diskusijas aktualiais klausimais. Barbora yra ir Ragainės progimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė. Ji bendrauja su mokiniais, padeda organizuoti renginius, pati juos veda. Barbora savo veiklą apibūdina taip: „Ši veikla man yra artima, nes esu aktyvus žmogus mokykloje bei mieste. Būti aktyviai neužtenka, reikia įgūdžių laisvai kalbėti su skirtingo amžiaus žmonėmis, todėl pasirinkau tobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius. Man patinka ši veikla, jaučiuosi gerai. Visą veiklą galėčiau apibūdinti kaip karuselę – tai kilau, tai leidausi. Patirties gavau labai daug“.