Gamtamokslinis konkursas „Žinių traukinys"

Spalio 24 d. mūsų mokyklos geriausieji matematikai dalyvavo Romuvos progimnazijos
gamtamoksliniame konkurse „Žinių traukinys" ir užėmė garbingą trečią vietą.
Džiaugiamės mokinukais ir sveikiname juos!