tus0.gif (69 bytes)
 

ELEKTRONINĖS KNYGOS

tus0.gif (69 bytes)

Gintautas GRIGAS
PROGRAMAVIMAS PASKALIU

 ĮVADAS

Mūsų tikslas – išmokti programuoti. Programavimo darbai prasideda nuo uždavinio formulavimo ir baigiasi galutinio produkto – programos sukūrimu. Uždavinio formuluotėje pasakoma reikia padaryti, bet nepasakoma kaip. Pavertimas į kaip ir yra programavimo tikslas. Pirmiausia reikia sugalvoti, kaip išspręsti uždavinį, t.y. rasti jo sprendimo būdą. Po to reikia sprendimą išreikšti algoritmu (programa), programą išbandyti kompiuteriu.

Parašyti tobulą, t.y., teisingą ir patogią naudotis, programą iš karto ne visada pavyksta (teisingiau – beveik niekada nepavyksta). Programą tenka daug kartų taisyti bei tobulinti. Programos rašymas yra ilgas darbas, reikalaujantis sumanumo, kruopštumo, atkaklumo. Tačiau visus vargus atperka kūrybinis džiaugsmas, kai pagaliau gaunamas tobulas, veikiantis produktas, kuriuo galima ne tik pačiam pasidžiaugti, bet ir kitiems parodyti.

Programas rašysime Paskalio kalba. Tačiau pagrindinis mūsų tikslas yra programavimas, o ne programavimo kalba. Programavimo kalba (šiuo atveju Paskalis) yra tik darbo įrankis pagrindiniam tikslui pasiekti. Tačiau norint sėkmingai naudotis įrankiu, reikia gerai žinoti tą įrankį, turėti darbo su juo įgūdžių. Todėl būtų logiška pirmiau išmokti įrankį – Paskalį, o po to programuoti. Bet šis įrankis sudėtingas ir jam tenka skirti nemažai laiko ir pastangų.

Bet kokį įrankį studijuoti geriau ir maloniau, kai su juo dirbamas realus darbas. Todėl Paskalį ir programavimą studijuosime pakaitomis. Išmokę vos keletą Paskalio konstrukcijų, spręsime paprastesnius uždavinius, kuriems tų Paskalio žinių pakaks, po to nagrinėsime naujas Paskalio konstrukcijas, spręsime naujus, sudėtingesnius uždavinius. Knygos pradžioje daugiau kalbėsime apie Paskalį, o toliau – apie programavimą.

Nesileisime į Paskalio subtilybes. Trumpai aptarsime tik tas Paskalio konstrukcijas, kurių prireiks rašant konkrečias programas. Norintiems giliau susipažinti su Paskaliu, rekomenduojame paskaityti knygą Vlado Tumasonio knygą apie Paskalį ir Turbo Paskalį [1].

Medžiagą pateiksime taip, kad ji būtų suprantama dar nesimokiusiam programavimo. Tikimės, kad knyga nebus nuobodi ir tiems, kas jau yra ragavę programavimo: jie ras pažįstamų Paskalio kalbos konstrukcijų bei programavimo sąvokų. Tačiau tikimės, kad pakartojimas nebus nuobodus, nes čia medžiagą pateiksime kiek kitokiu požiūriu, negu buvo mokoma bendrajame informatikos kurse pagrindinėje mokykloje.

Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti adresu: grigas@ktl.mii.lt.

3 Turinys

Kitas puslapis F

tus0.gif (69 bytes)