Laiškų gavimas ir tvarkymas

Laiškų gavimas

Paleidus pašto programą pirmiausia ji patikrina, ar yra naujų laiškų pirmosios paskyros abonento pašto dėžutėje. Jeigu serveris yra IMAP, tai į aplanką Gauti laiškai atsiunčiamos laiškų antraštės. Jeigu serveris POP, tai tik patikrinama, ar yra naujų laiškų, ir jei yra, tai informuojama garso signalu ir iškylančiame lange parodomas gautų laiškų skaičius. Norint juos parsisiųsti, reikia paspausti mygtuką Atsiųsti. Atsiųstus laiškus įprasta iš pašto dėžutės pašalinti. Tačiau šią nuostatą galima pakeisti, kad gauti laiškai liktų pašto dėžutėje. Tada juos bus galima dar kartą parsisiųsti, pavyzdžiui, į kitą kompiuterį.

Galima nustatyti, kad ir POP paštas būtų atsiunčiamas paleidus pašto programą, taip pat tikrinamas periodiškai, tam tikrais laiko intervalais.

Jei aptinkama naujų laiškų, darbų juostoje atsiranda laiško piktograma su žalia rodyklėle.

Signalas, kad yra naujų laiškų

Laiškų tikrinimo ir atsiuntimo nuostatas galima parinkti taip:

 1. Iš pagrindinio pašto programos lango atverti meniu Priemonės ir pasirinkti Paskyrų nuostatos.
 2. Jei yra kelios pašto paskyros, pažymėti reikiamą, ir spustelėti Serverio nuostatos.
 3. Serverio nuostatų lange parinkti pageidautinas nuostatas:
  • Pažymėti langelį Paleidus pašto programą, patikrinti, ar yra naujų laiškų. POP tipo serveris tik patikrins, ar laiškų yra. Jei norima, kad laiškai būtų ir atsiųsti, reikia pažymėti žemiau esantį langelį Jei patikrinus paštą rasta laiškų, tai juos atsiųsti.
  • Pažymėti langelį Tikrinti paštą kas __ min. ir įrašyti, kas kiek minučių tikrinti (jei šis langelis bus nepažymėtas, tai naują paštą bus galima patikrinti ir parsisiųsdinti paspaudus mygtuką Atsiųsti. Tam, kad laiškai būtų ne tik periodiškai tikrinami, bet ir atsiunčiami (jei yra naujų), reikia pažymėti langelį Jei patikrinus paštą rasta laiškų, tai juos atsiųsti.
 4. Spustelėti Gerai. Nuostatos įsigalios paleidus programą iš naujo.

Informacija apie tai, kaip nustatyti, kad pašto programa apie gautus naujus laiškus įspėtų garsu arba rodytų įspėjimo langą, pateikiama skyriuje Pašto programos nuostatos. Bendrosios.

Pažymėtos paskyros abonento paštą galima parsisiųsti pagrindinio pašto programos lango mygtukų juostoje spustelėjus mygtuką Atsiųsti.

Norint atsiųsti visų programoje užregistruotų abonentų paštą, reikia:

 1. Spustelėti trikampėlį, esantį dešiniau mygtuko Atsiųsti pašto programos mygtukų juostoje.
 2. Iš išskleisto sąrašo pasirinkti Atsiųsti visus laiškus.

Arba:

 1. Iš pašto programos meniu Failas pasirinkti Atsiųsti laiškus
 2. Iš išskleisto sąrašo pasirinkti visų paskyrų.

Jeigu kurios nors paskyros abonentas nuo šio seanso pradžios dar nebuvo parsisiuntęs laiškų (nebuvo pateikęs slaptažodžio), tai programa paprašys, kad jis slaptažodį pateiktų dabar. (Jei kuriame nors ankstesniame seanse slaptažodis buvo patikėtas slaptažodžių tvarkytuvei, tai programa slaptažodžio nebeprašys).

Norint atsiųsti kurios nors vienos paskyros paštą, reikia:

 1. Spustelėti trikampėlį, esantį dešiniau mygtuko Atsiųsti pašto programos mygtukų juostoje. (Arba iš pašto programos meniu Failas pasirinkti Atsiųsti laiškus).
 2. Iš išskleisto sąrašo pasirinkti reikiamos paskyros pavadinimą.

Pastaba. Atsiunčiant kurios nors paskyros laiškus pirmą kartą, programa prašys slaptažodžio. Čia pat galima pažymėti langelį, nurodantį, kad pašto programa (tiksliau – slaptažodžių tvarkytuvė) slaptažodį įsimintų ir jo neprašytų kitą kartą. Slaptažodis bus užšifruotas ir saugomas šiame kompiuteryje. Tiems, kurie turi prieigą prie kompiuterio failų, slaptažodį iššifruoti įmanoma, bet sunku. Daugiau informacijos apie tai pateikiama skyriuje Pašto programos nuostatos. Slaptažodžiai.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiškų rikiavimas

Laiškus galima surikiuoti  pagal datą ir laiką, dydį, gavėją, gavimo eilę, siuntėją, temą.

Laiškus rikiuoti galima:

Rikiavimas pagal gijas

Jei reikia sugrupuoti laiškus pagal gijas:

Gijos mygtukas

Pastabos:

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiškų grupavimas

Laiškus galima sugrupuoti pagal būseną, priedus, prioritetą, skaitytus laiškus, šlamšto statusą, gairę, žvaigždutę.

Laiškus grupuoti galima:

Laiškų grupavimas pagal rikiavimo požymį

Laiškus galima sugrupuoti pagal tam tikrą rikiavimo požymį. Pavyzdžiui, laiškus surikiavus pagal datą ir nurodžius grupuoti pagal rikiavimo požymį, laiškai bus sugrupuoti į grupes Seni laiškai, Prieš dvi savaites, Prieš savaitę, Vakar,  Šiandien.

Laiškai surikiuoti pagal datą ir sugrupuoti į grupes

Jei norite laiškus sugrupuoti:

[ Grįžti į skyriaus pradžią]

Laiškų įrašymas ir spausdinimas

Norint laišką įrašyti į diską, reikia:

 1. Laiškų sąraše pažymėti laišką (arba ir atverti).
 2. Atverti meniu Failas –> Įrašyti kaip –> failą...
 3. Pasirinkti failo tipą (pašto, HTML arba tekstų). Pasirinkus tipą pašto failai, įrašytą laišką bus galima skaityti TB ir kai kuriomis kitomis pašto programomis (pvz. Microsoft Outlook, Outlook Express).
 4. Pasirinkti aplanką, kur įrašyti.
 5. Spustelėti mygtuką Įrašyti.

Norint išspausdinti laišką, reikia pažymėjus laiško antraštę pasirinkti komandą Spausdinti iš meniu Failas arba spustelėti laiško antraštėje esantį mygtuką kiti veiksmai ir iš sąrašo pasirinkti spausdinti.

[ Grįžti į skyriaus pradžią]

Darbas su aplankais

Aplanko kūrimas

Kai laiškų daug, juos patogu laikyti suskirstytus į aplankus. Norint sukurti naują aplanką, reikia iš pašto programos pagrindinio lango:

 1. Atverti meniu Failas, pasirinkti Naujas, po to Aplankas. Pasirodys dialogo langas Naujas aplankas.
 2. Surinkti aplanko vardą.
 3. Iš išskleisto sąrašo parinkti naujo aplanko vietą aplankų medyje ir spustelėti mygtuką Gerai.

Aplanko vardo keitimas

Esamą laiškų aplanką galima pervardyti. Tam reikia iš pagrindinio pašto programos lango:

 1. Pažymėti norimą pervardyti aplanką.
 2. Atverti meniu Failas ir pasirinkti komandą Pervardyti aplanką.
 3. Surinkti naują aplanko vardą ir paspausti Gerai.

Pastaba. Jeigu keičiamas vardas aplanko, kuris naudojamas laiškų filtruose, visi su aplanku susieti laiškų filtrai bus pakoreguoti savaime.

Aplanko perkėlimas

Aplanką kartu su jame esančiais laiškais galima perkelti į kitą tos pačios arba kitos paskyros aplanką.

Norint perkelti aplanką, reikia:

 1. Pažymėti perkeltiną aplanką.
 2. Nuvilkti pele pažymėtą aplanką į reikiamą vietą aplankų medyje.

Laiško perkėlimas į kitą aplanką

Laiškus galima perkelti į kitą aplanką tokiais būdais:

Laiško kopijavimas į kitą aplanką

Jei norite nukopijuoti laišką į kitą aplanką, galite tai atlikti tokiais būdais:

 1. Pažymėti laišką ir, paspaudus dešinįjį pelės klavišą, iškviesti kontekstinį meniu.  Pasirinkti Kopijuoti į ir iš išskleisto meniu parinkti paskirties aplanką.
 2. Pažymėti laišką (arba kelis laiškus). Atverti meniu Laiškas, pasirinkti komandą Kopijuoti į aplanką ir aplankų medyje parinkti paskirties aplanką.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Bendro naudojimo aplankai (tik IMAP serverių abonentams)

IMAP protokolas numato galimybę tais pačiais aplankais bendrai naudotis keliems to paties tinklo abonentams. Tačiau ne visi IMAP serveriai šią galimybę turi. Sužinoti, ar Jūsų naudojamas serveris ją turi, galima paklausus paslaugų teikėjo serverio administratorių.

Jei norite bendrai naudoti laiškų aplankus arba peržiūrėti bendro naudojimo aplankų nuostatas, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite aplanką, kurį norite naudoti bendrai, ar kurio bendro naudojimo nuostatas norite peržiūrėti.

  Bendrųjų aplankų poaplankiai ir POP paskyros aplankai negali būti naudojami bendrai.

 2. Atverkite meniu Taisa –> Aplanko savybės.
 3. Atverkite kortelę Bendroji informacija.
 4. Paspauskite mygtuką Teisės. Gali tekti įvesti tinklo abonento vardą ir slaptažodį.

  Mygtukas Teisės matomas tik tada, kai Jums leidžiama keisti bendro naudojimo nuostatas. Jei šio mygtuko nėra, galite peržiūrėti bendrojo naudojimo nuostatas, tačiau negalite jų keisti.

 5. Jei norite pridėti naudotojų ir nustatyti jų prieigos prie aplankų teises, sekite instrukcijas ekrane.
  • Skaitymo teisės. Abonentams suteikiama teisė tik skaityti laiškus ir kopijuoti jų turinį. Galima keisti požymį Skaitytas (daugiau informacijos apie tai galima rasti sk. Neskaityti ir pažymėti žvaigždute laiškai).
  • Skaitymo ir rašymo teisės. Kartu su skaitymo teisėmis naudotojams suteikiama teisė taisyti, šalinti, perkelti ar kopijuoti laiškus iš vieno aplanko į kitą.
  • Tvarkymo teisės. Kartu su skaitymo ir rašymo teisėmis, naudotojams suteikiama teisė šalinti kitus bendro naudojimo aplankų naudotojus ir keisti jų prieigos prie aplankų teises.
 6. Spustelėkite Gerai.
 7. Spustelėkite Gerai, jei norite uždaryti Aplanko savybių langą.

Bendro naudojimo aplankai paskyros aplankų sąraše bus pažymėti specialia piktograma.

Norint išsiųsti kitiems abonentams instrukcijas, kaip prenumeruoti Jūsų aplanką, skirtą bendram naudojimui, iš pašto programos lango reikia:

 1. Pažymėti bendro naudojimo aplanką.
 2. Spustelėti dešinįjį pelės klavišą ir iš kontekstinio meniu pasirinkti Kopijuoti aplanko vietą.
 3. Pagrindinio pašto programos lango mygtukų juostoje spustelėti Naujas laiškas. Atsivers laiško rašymo langas.
 4. Pelės žymeklį pastatyti laiško teksto lauke ir iš meniu Taisa pasirinkti Įdėti.
 5. Įrašyti adresatus, laiško temą ir laiško tekstą.
  Bendro naudojimo aplankus gali prenumeruoti tik gavėjai, kurie dirba tame pačiame tinkle.

 6. Spustelėti mygtuką Išsiųsti.

Bendro naudojimo aplankų prenumerata

Norint prenumeruoti bendro naudojimo aplanką, reikia:

 1. Atverti meniu Failas ir pasirinkti komandą Prenumeruoti.
 2. Atvertame dialogo lange iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkti IMAP paskyrą.
 3. Pasirinkti aplanką, kurį norima prenumeruoti.
 4. Spustelėti mygtuką Prenumeruoti arba pažymėti varnele šalia grupės pavadinimo esantį langelį. Prenumeratos galima atsisakyti, spustelėjus mygtuką Atsisakyti prenumeratos.
 5. Spustelėti mygtuką Gerai.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiškų gairės

Tam tikrus laiškus galima pažymėti ir taip juos išskirti iš kitų. Žymima spalva ir etikete – gairės pavadinimu, kuriuos galima pasirinkti iš numatytųjų arba parinkti kitokius.

Gairės gali būti ypač naudingos, kai laiškai filtruojami. Pavyzdžiui, galima sudaryti filtrą, kuris visų iš Jūsų viršininko gaunamų laiškų antraštes pažymėtų raudonai ir užrašu Svarbus. Apie laiškų filtrus žr. skyrių Laiškų filtrai.

Laiško žymėjimas

Norint laišką pažymėti, reikia iš pagrindinio pašto programos lango:

 1. Atvesti žymeklį ant laiško antraštės.
 2. Atverti meniu Laiškas ir pasirinkti Gairė.
 3. Iš išsiskleidusio sąrašo parinkti gairės pavadinimą.

Tuomet laiško antraštė nuspalvinama ta spalva, kuri susieta su gairės pavadinimu. Gairės tekstas bus matomas, jei pašto lange rodomas gairės stulpelis.

Patarimas. Laišką pažymėti galima ir greičiau: pasirinkus laišką ir paspaudus gairės numerį atitinkantį klavišą 1, 2, 3, 4 arba 5. Paspaudus 0 gairės bus pašalintos.

Jeigu gairės stulpelis nematomas, jį galima padaryti matomu – įdėti:

Pastaba. Perkeliant arba kopijuojant žymėtą laišką į kitos paskyros aplanką, gairės dingsta. Jos taip pat neišlieka persiunčiant pažymėtą laišką. Jeigu pažymėtas laiškas yra IMAP pašto abonento aplanke ir naudojamas IMAP serveris gali dirbti su abonento apibrėžtais reikšminiais žodžiais, laiškų gairės išliks jungiantis prie pašto dėžutės ir iš kito kompiuterio.

Gairių pavadinimų ir spalvų keitimas

Gairių spalvas ir pavadinimus galima pakeisti pagal savo reikmes. Tam iš pašto programos pagrindinio lango reikia atlikti tokius veiksmus:

 1. Atverti meniu Priemonės ir pasirinkti Nuostatos.
 2. Nuostatų lango viršuje pažymėti grupės Laiškų skaitymas pogrupį Gairės.
 3. Iš sąrašo parinkti gairę ir spustelėti mygtuką Taisyti.
 4. Norint pakeisti gairės pavadinimą, reikia naują pavadinimą surinkti gairės lauke.
 5. Norint pakeisti gairės spalvą, reikia spustelėti gairės pavadinimo dešinėje pusėje esantį stačiakampį ir pasirinkti spalvą iš spalvų paletės.
 6. Spustelėti mygtuką Gerai.
 7. Spustelėti mygtuką Gerai, jei norite užverti Nuostatų langą.

Čia parinktos nuostatos iš karto taikomos anksčiau pažymėtiems (iki nuostatų pakeitimo) ir visų pašto programos paskyrų laiškams.

Naujos gairės kūrimas

Norint sukurti naują gairę, reikia iš pagrindinio pašto programos lango:

 1. Atverti meniu Priemonės ir pasirinkti Nuostatos.
 2. Nuostatų lango viršuje pažymėti grupės Laiškų skaitymas pogrupį Gairės.
 3. Spustelėti mygtuką Nauja gairė.
 4. Atsidariusiame lange Nauja gairė, įrašyti gairės pavadinimą.
 5. Spustelėti gairės pavadinimo dešinėje pusėje esantį stačiakampį ir pasirinkti spalvą iš spalvų paletės.
 6. Spustelėti mygtuką Gerai.
 7. Spustelėti mygtuką Gerai, jei norite užverti Nuostatų langą.

Gairių šalinimas

Norint pašalinti laiškų gaires, reikia iš pašto programos pagrindinio lango:

 1. Atverti meniu Priemonės ir pasirinkti Nuostatos.
 2. Nuostatų lango viršuje pažymėti grupės Laiškų skaitymas pogrupį Gairės.
 3. Iš sąrašo parinkti gairę ir spustelėti mygtuką Pašalinti.
 4. Spustelėti mygtuką Gerai, jei norite užverti Nuostatų langą.

Laiškų rikiavimas pagal gairės stulpelį

Norint surikiuoti laiškus pagal jiems priskirtas gaires, reikia iš pagrindinio pašto programos lango:

 1. Įdėti gairės pavadinimo stulpelį (jeigu jis nematomas): spustelėti stulpelių rodymo arba slėpimo ženkliuką (piktogramą) ir iš meniu pasirinkti Gairė.
 2. Spustelėti gairės stulpelį. Tuomet laiškai bus surikiuoti pagal gairių pavadinimus abėcėlės tvarka, o ta pačia gaire pažymėti laiškai – pagal jų išsiuntimo datą. Spustelėjus gairės stulpelio antraštę dar kartą, laiškai bus surikiuoti atbulai.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiško požymio „neskaitytas“ atkūrimas ir žymėjimas žvaigždute

Kartais gali būti naudinga skaitytą laišką pažymėti kaip neskaitytą, pavyzdžiui, kad vėliau nepamirštumėte prie jo grįžti ir atsakyti siuntėjui.

Pažymėti laišką kaip neskaitytą (neskaityto laiško antraštė sąraše vaizduojama pusjuodžiu šriftu) galima iš pašto programos pagrindinio lango:

 1. Pažymėti pašto arba naujienų aplanko pavadinimą.
 2. Spustelėti pasirinkto laiško antraštės stulpelį Skaitytas . Laiško, pažymėto kaip neskaitytas, antraštės stulpelyje Skaitytas rodomas ženklas . Laiškai, pažymėti kaip skaityti, žymimi ženklu. Jeigu stulpelis Skaitytas nematomas, reikia jį įdėti spustelėjus stulpelių rodymo arba slėpimo piktogramą ir iš sąrašo pasirinkti Skaitytas.

Dar vienas būdas išskirti laiškus – juos pažymėti žvaigždutėmis. Pavyzdžiui, tokiu būdu galima žymėti laiškus, kuriuos ketinama parsisiųsdinti į kompiuterį, kad juos būtų galima skaityti atsijungus nuo tinklo (ypač patogu dirbant su naujienų grupių laiškais).

Norint pažymėti laišką žvaigždute, reikia iš pagrindinio pašto programos lango:

 1. Pasirinkti pašto arba naujienų aplanką.
 2. Kiekvieno laiško antraštėje spustelėti stulpelyje Žvaigždutė esančią piktogramą. Laiškas pažymimas piktograma . Jeigu žvaigždutės stulpelis nematomas, reikia spustelėti stulpelių rodymo arba slėpimo stulpelį ir iš sąrašo pasirinkti Žvaigždutė.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Paieška laiškuose

Galima laiške surasti tam tikrą tekstą, ieškoti laiškų pagal temą arba siuntėją, atlikti išplėstinę paiešką (tam tikrame laiškų aplanke, naujienų grupės laiškuose), pateikiant įvairių paieškos požymių (sąlygų) derinius.

Jei norite laiške surasti žodį arba frazę (tekstą), iš pašto pagrindinio lango:

 1. Atverkite laišką ir iš meniu Taisa pasirinkite Ieškoti –> Ieškoti šiame laiške.
 2. Programos lango apačioje atveriama paieškos juosta. Į jos teksto langelį rašomas ieškomas tekstas. Renkant tekstą, programa iš karto laiške ieško surinktos ženklų sekos ir pažymi pirmąjį radinį.
 3. Spustelėjus Tolesnis arba Ankstesnis, ieškoma kito teksto, sutampančio su surinktąja ženklų seka, nuo žymeklio pozicijos atitinkamai link laiško pabaigos arba pradžios.
 4. Spustelėjus mygtuką Viską paryškinti, laiško tekste paryškinami (nuspalvinami) visi radiniai.
 5. Jei toliau ieškoti nebereikia, spustelėkite užvėrimo mygtuką, esantį paieškos juostos kairėje.

Laiškus pagal jų temą arba siuntėją galima greitai surasti taip:

 1. Pašto lango lauke Sparčioji paieška surinkti tekstą (ieškomo laiško temą ar jos dalį, arba siuntėjo vardą ar jo dalį).

  Surinkus tekstą, pašto programa parodys tik tuos laiškus, kurių temos ar siuntėjo lauke yra ieškomas tekstas (ieškinys).

 2. Norint išvalyti paieškos lauką ir pamatyti visus laiškus, reikia spustelėti mygtuką, esantį paieškos juostos dešinėje.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiškų paieška

Laiškų paieškos pašto aplankuose arba naujienų grupėse dialogo langą galima atverti taip:

 1. Iš pašto pagrindinio lango pasirinkti meniu punktą Taisa –> Ieškoti –> Laiškų paieška.
 2. Iš išskleidžiamojo sąrašo šalia užrašo Kur ieškoti pasirinkti pašto ar naujienų paskyros pavadinimą, laiškų aplanką arba poaplankį, kuriuose bus ieškoma laiškų.
 3. Norint, kad būtų ieškoma laiškų ir pasirinkto aplanko poaplankiuose, reikia pažymėti parinktį Ieškoti poaplankiuose.
 4. Pažymėti parinktį visos sąlygos, jei ieškoma laiškų, tenkinančių visas paieškos sąlygas (požymius). Jei ieškomi laiškai turi tenkinti vieną ar daugiau pateiktų paieškos sąlygų, pažymėti parinktį bent viena iš sąlygų.
 5. Iš išskleidžiamųjų sąrašų parinkti paieškos sąlygas (požymius), pavyzdžiui, Tema – Turi ir teksto lauke surinkti žodį ar frazę.

  Patarimas. Jei paieškos sąlygoje reikia nurodyti laiško antraštės lauko pavadinimą, kurio nėra sąrašuose (pvz., Kas persiuntė), tai iš išskleidžiamojo sąrašo reikia pasirinkti Naujas laukas ir atsivėrusiame lange surinkti lauko pavadinimą. Jis bus įtrauktas į laukų pavadinimų sąrašą ir jį jau bus galima panaudoti sudarant paieškos sąlygas.

 6. Naujus sąlygų laukus galima pridėti spustelėjus mygtuką +. Paskutinė sąlyga bus pašalinta spustelėjus mygtuką –.
 7. Paieška pradedama spustelėjus mygtuką Ieškoti. Norint išvalyti ieškinio sąlygas, reikia spustelėti mygtuką Išvalyti. Radinių sąrašas atsiranda apatinėje laiškų paieškos lango dalyje.
  • Norint skaityti surastą laišką, reikia pažymėti jį ir spustelėti mygtuką Atverti arba du kartus spustelėti jo antraštę.
  • Radinius galima surikiuoti pagal kurį nors požymį (pvz., siuntėją arba temą). Tam reikia spustelėti to požymio stulpelio antraštę.
  • Norint surastą laišką perkelti arba nukopijuoti į kitą aplanką, reikia radinių lauke pažymėti laišką, spustelėti mygtuką Perkelti į aplanką ir parinkti aplanką iš žemiau radinių srities esančio išskleidžiamojo sąrašo. Jei parinktas aplankas priklauso tai pačiai paskyrai, laiškas perkeliamas į aplanką. Jei aplankas yra kitos paskyros, į jį įdedama laiško kopija.
  • Laiškas pašalinamas pažymėjus jį radinių sąraše ir spustelėjus mygtuką Pašalinti.
  • Norint atverti aplanką, kuriame yra konkretus laiškas, reikia pažymėti šį laišką ir spustelėti mygtuką Atverti laiško aplanką.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiškų filtrai

Laiškus galima tvarkyti iš karto juos gavus: skirstyti į aplankus pagal įvairius požymius, žymėti, keisti prioritetus, šalinti ir kt. Tam reikia sukurti laiškų filtrus – taisykles, pagal kurias tvarkomi atsiunčiami laiškai. Pavyzdžiui, galima sudaryti filtrą, kuris iš viršininko gaunamus laiškus perkeltų į atskirą aplanką. Kiekvienas filtras yra susietas su paskyra ir taikomas tik tos paskyros laiškams.

Filtrų langas iškviečiamas iš pašto programos pagrindinio lango:

 1. Atverkite meniu Priemonės ir pasirinkite Laiškų filtrai.
 2. Jei pašto programoje sukurtos kelios paskyros, iš išskleidžiamojo sąrašo Paskyros pavadinimas pasirinkite pavadinimą tos paskyros, kurios gaunamiems laiškams bus taikomas būsimas filtras.
 3. Spustelėkite mygtuką Naujas.
 4. Atvertame filtravimo taisyklių dialogo lange Filtro pavadinimas langelyje surinkite filtro vardą.
 5. Pažymėkite vieną iš parinkčių Visos sąlygos (jei norite, kad filtras atliktų tam tikrą veiksmą, kai tenkinamos visos aprašytos sąlygos) arba Bent viena iš sąlygų (jei norite, kad filtras atliktų veiksmą, kai tenkinama viena ar daugiau sąlygų).
 6. Iš išskleidžiamųjų sąrašų parinkite filtro sąlygas (pvz., Tema – Turi arba Siuntėjas – Yra ir toliau esančiame lauke surinkite tekstą).

  Pastaba. Yra numatyta galimybė filtro sąlygas papildyti naujais laiško antraštės laukais iš sąrašo pasirinkus Naujas laukas (taip pat ir pašalinti laukus). Tačiau kol kas papildymas naujais laukais praktiškai neveikia, nes negali priimti lokalizuotų laukų vardų.

 7. Filtras gali turėti ir daugiau sąlygų. Naujus sąlygų laukus pridėkite paspaudę mygtuką +. Paskutinę iš sąlygų pašalinsite, jei spustelėsite mygtuką –.
 8. Atlikti šiuos veiksmus sąrašų parinkite, kokį veiksmą turės atlikti filtras su laiškais, kurie tenkina aukščiau sudarytas sąlygas. Pavyzdžiui, Perkelti į aplanką.

  Patarimas. Jei norite, kad filtro atrinkti laiškai būtų pažymėti spalva ir užrašu, tai iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite Priskirti gairę.

 9. Jeigu pasirinkote veiksmą Perkelti į aplanką, iš antrojo sąrašo parinkite aplanką iš aplankų medžio.
 10. Spustelėkite Gerai.
 11. Užverkite dialogo langą Laiškų filtrai. Filtras pradeda veikti iškart, vos tik užvėrus laiškų filtrų langą.

Grįžti į skyriaus pradžią ]

Laiškų filtrų tvarkymas

Jei norite tvarkyti turimus filtrus:

 1. Atverkite meniu Priemonės ir pasirinkite Laiškų filtrai.
 2. Jei pašto programoje sukurtos kelios paskyros, iš išskleidžiamojo sąrašo parinkite pavadinimą tos paskyros, kurios filtrus norite tvarkyti.
 3. Galite atlikti šiuos veiksmus:
  • Įjungti arba išjungti filtrą. Pažymėkite langelį filtro vardo dešinėje pusėje (stulpelis Taikymas), jei norite, kad filtras būtų aktyvus, t. y. veiktų, kai bus atsiunčiami laiškai. Jei šio langelio nežymėsite, filtras bus išjungtas.
  • Taisyti filtrą. Pažymėkite filtro vardą ir paspauskite mygtuką Taisyti (arba du kartus spustelėkite filtro pavadinimą). Atsivers dialogo langas Filtravimo taisyklės. Jame galėsite taisyti filtro sąlygas ir jo atliekamus veiksmus.
  • Pašalinti filtrą. Pažymėkite šalintino filtro vardą ir spustelėkite mygtuką Pašalinti.
  • Pakeisti filtrų taikymo tvarką. Filtrų sąraše spustelėkite filtro vardą ir, spaudydami mygtukus Pakelti arba Nuleisti, perkelkite jį į norimą vietą.

   Pastaba. Filtrai taikomi jų išdėstymo tvarka kiekvienam atsiunčiamam laiškui tol, kol kuris nors iš filtrų laiškui tiks ir laiškas bus pašalintas arba perkeltas į kitą aplanką.

 4. Baigę taisyti filtrus, užverkite langą Laiškų filtrai. Pataisytas filtras pradės veikti, kai tik užversite šį langą.

Pastaba. Jei pašalinsite aplanką, į kurį buvo filtruojami laiškai, filtrai, kurių taisyklėse buvo paminėtas šis aplankas, nebeveiks. Laiškai, tenkinantys šių filtrų sąlygas, bus dedami į aplanką Gauti laiškai. Jei filtre naudojamą aplanką pervardinsite arba perkelsite, filtras bus savaime atnaujintas ir veiks su perkeltu ar pervardintu aplanku.

Pastaba. Filtrai netaikomi laiškams, gautiems anksčiau, negu buvo sukurtas filtras. Jei norite sutvarkyti ir anksčiau gautus laiškus, lange Laiškų filtrai pažymėkite reikiamą filtrą ir spustelėkite mygtuką Filtruoti dabar.

Filtravimas laiškų, gautų iš konkretaus siuntėjo

Galima greitai sukurti filtrą laiškams iš konkretaus siuntėjo. Pavyzdžiui, visus iš Jūsų vaiko mokytojo gautus laiškus automatiškai perkelti į aplanką Mokykla.

Norint sukurti panašų filtrą (laiškams, gaunamiems iš tam tikro siuntėjo), iš pagrindinio pašto programos lango:

 1. Atverkite kurį nors iš šio siuntėjo gautą laišką.
 2. Atverkite meniu Laiškas ir pasirinkite Sukurti filtrą pagal laišką. Atsivers jau aprašytas dialogo langas Filtravimo taisyklės, kurio laukai (filtro pavadinimas, sąlyga ir veiksmas (perkelti į aplanką)) bus preliminariai užpildyti.
 3. Parinkite, į kurį aplanką perkelti šio siuntėjo laiškus.
 4. Patvirtinkite parinktis, paspaudus Gerai. Iš likusio lango Laiškų filtrai galima sukurti naujų filtrų, taisyti arba šalinti esamus.
 5. Užverkite langą Laiškų filtrai (filtras pradeda veikti užvėrus šį langą).

Grįžti į skyriaus pradžią ]

© 1998–2004 The Mozilla Organization.
© Vertimas į lietuvių kalbą ir adaptavimas. Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova, Sigita Pedzevičienė, 2002–2009