STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Informacija mokiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudingos nuorodos:

Knygutės vaikams:  http://www.vaikam.lt/

Laiko mašina:http://www.vaikai.smm.lt/

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras: http://www.lvjc.lt/

Projektas „Saugesnis internetas": www.draugiskasinternetas.lt

Vaikų  teisių  apsaugos  kontrolieriaus  įstaiga:  http://vaikams.lrs.lt

Atvira informavimo,konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS): www.aikos.smm.lt


DĖL PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ VARTOJIMO

Vadovaujantis Šiaulių miesto Vyriausiojo policijos komisariato ir Šiaulių miesto Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo planu Nr. 7634/1-1034 „Dėl teisėtvarkos pažeidimų susijusių su civiliniu pirotechnikos priemonių apyvarta“, prašome susipažinti su atsakomybe dėl neteisėto civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo. Šią veiką reglamentuoja LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 176-1 str. (civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimas, naudojimas, nustatytos tvarkos pažeidimas). Pažeidimas užtraukia įspėjimą, arba baudą nuo 50 Lt iki 200 Lt su civiliniu pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Pažeidimas padarytas nepilnamečių nuo 14 m. iki 16 m. užtraukią įspėjimą arba baudą tėvams nuo 50 Lt iki 200 Lt su civiliniu pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Primename, kad pagal įstatymą pirotechnikos priemones galima naudoti
tik gruodžio 31 – sausio 1 dienomis.

Administracija


Tu turi teisę:


 • - mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
 • - į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
 • - kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos specialistą ir savo mokytoją tau rūpimais klausimais;
 • - gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvai įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
 • - gauti tau aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysies, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);
 • - mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;
 • - nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos;
 • - turėti tinkamus pamokų tvarkaraščius (kuriuose nepažeidžiamos higienos normos bei tavo teisės);
 • - dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje;
 • - susipažinti su visa mokykloje sukaupta informacija apie save, dalyvauti, kai svarstomi su elgesiu susiję klausimai;
 • - būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos vidaus taisyklėmis;
 • - būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;
 • - įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

Tavo pareiga yra:


 • - nepažeisti kitų asmenų teisių;
 • - sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų, nepažeisti mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;
 • - stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;
 • - tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;
 • - mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki tau sueis 16 metų.

Tai svarbu:

"Kas yra mokymo sutartis" arba "Į mokyklą kaip į darbą"?

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą mokymo sutartis yra mokinio ir mokyklos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi. Jei tau mažiau nei 14 metų, tavo vardu sutartį sudaro tėvai, jei daugiau - tu pats sudarai sutartį turėdamas tėvų sutikimą.   Sutartyje aprašomi mokyklos, mokinio (jo tėvų) įsipareigojimai, kurie turi būti abiejų šalių vykdomi. Prieš pasirašydamas sutartį atidžiai ją perskaityk, kilus neaiškumams kreipkis į mokytoją ar administraciją.

Ar tu gali savarankiškai mokytis ir laikyti egzaminus?

Pasirinkti savarankišką mokymąsi turi teisę kiekvienas mokinys. Norėdamas mokytis savarankiškai, su mokykla turėsi sudaryti atskirą mokymo sutartį, kurioje bus nurodyta, kiek ir ko turi mokytis, kokia bus atsiskaitymo už išeitą kursą tvarka. Daugiau informacijos teiraukis mokyklos administracijos.

Kas yra profilinis mokymas?

Profilinis mokymas - tai tavo pasirinkimas, kiek ir ko mokysies 11-12 klasėje. Profiliai yra keturi: realinis, humanitarinis, menų ir technologinis. Dalykų mokomasi bendruoju (B) ir išplėstiniu (A) kursu. Bendrasis kursas suteikia dalyko pagrindus, pagal jį sudaroma mokyklinio brandos egzamino programa. Išplėstinis kursas - platesnis ir gilesnis dalyko mokymasis, pagal jį sudaroma valstybinio  brandos egzamino programa (išplėstiniu kursu galima mokytis ne daugiau kaip 5 dalykus). Prieš  rinkdamasis profilį pagalvok, kokie dalykai tau labiausiai sekasi, ką norėtum studijuoti ateityje, kokios  profesijos domina.

Kas yra visuomenei naudinga veikla?

11-12 klasėje visi mokiniai pagal ugdymo programą privalo atlikti 30 valandų visuomenei naudingos veiklos (iš viso per dvejus mokslo metus). Tai socialinė, ekologinė, pilietinė, kūrybinė ar kita tavo savanoriškai pasirinkta veikla, atliekama tau patogiu ir su mokykla suderintu laiku. Visuomenei  naudinga veikla  reikalinga tam, kad ugdytų tavo asmeninius, bendravimo ir kitus gebėjimus.

Ką daryti, jei tavo gebėjimai ir poreikiai kitokie?

Jei tavo poreikiai yra kitokie nei kitų mokinių, tuomet mokykla tau turi sudaryti individualų mokymosi planą. Šiuo klausimu gali kreiptis į mokyklos administraciją.

Kaip elgtis, kai tavo teisės pažeidžiamos?

Pirmiausia kreipkis į savo mokyklos mokinių savivaldą, socialinį pedagogą arba administraciją. Nesulaukęs pagalbos iš jų - kreipkis į savo miesto ar rajono savivaldybės švietimo skyrių.

Lietuvos mokinių parlamentas yra demokratiškai renkama mokinių institucija, atstovaujanti mokinių interesams bei konstruktyviai dalyvaujanti formuojant kryptingą vaikų ir jaunimo politiką. Lietuvos mokinių parlamentas renkamas kas dveji metai, remiantis demokratinių rinkimų procedūromis. Parlamentą sudaro 95 mokiniai, atstovaujantys visų Lietuvos miestų ir rajonų mokiniams.

Daugiau apie LMP ieškok tinklalapyje: Pagrindinis puslapis Facebook

Daugiau informacijos: www.smm.lt

Informacija apie egzaminus: www.eqzaminai.lt

 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020