Penktokai klasės valandėlėje susipażįsta su gyvūnų prižiūrėtojo darbu.