Pirmieji inžinieriai

Pasirodo, pirmieji inžinieriai buvo kariai, kurie kūrė karo mašinas ir tobulino ginklus.