STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Mokinių elgesio taisyklės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮŽANGA

Kiekvienas žmogus, gyvendamas visuomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo normų, kurios yra privalomos, tai – įstatymai.
Žmogaus gyvenime egzistuoja ir taisyklės, kurios gali būti nerašytos ir užrašytos. Jų laikymasis kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi ir aplinkui esančiais, jaustis saugiai.
Neužmiršk, kad:

  • Mokinys – tai žmogus, besimokantis mokykloje, siekiantis įgyti žinių ir kitų gebėjimų, reikalingų ateičiai.
  • Mokytojas – tai žmogus, padedantis Tau ugdytis, norintis suteikti Tau žinių ir kitokios patirties, reikalingos Tavo tolimesniame gyvenime.
  • Mokyklos darbuotojas – tai žmogus, kurio dėka mokykloje Tu esi saugus, sotus ir mokaisi švarioje aplinkoje.

Taigi, jei Tu – Ragainės progimnazijos mokinys,
ŠIOS TAISYKLĖS TAU PRIVALOMOS!


1. PAMOKOS:

1.1. Į pamokas ateik laiku ir nevėluok.
1.2. Prieš pamokas pasikabink striukę rūbinėje.
1.3. Nebėgiok iš pamokų.
1.4. Nepraleisk pamokų be priežasties. Penkios nepateisintos pamokos – jau problema.
1.5. Atsinešk į mokyklą vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas priemones, reikalingas tos dienos pamokoms.
1.6. Kiekvieną dieną turėk pažymių knygelę ir, mokytojui paprašius, ją pateik.
1.7. Nesinešk į mokyklą daiktų, nereikalingų mokomiesiems užsiėmimams (alkoholio, rūkalų, narkotinių medžiagų, pirotechnikos, sveikatai ar gyvybei pavojingų medžiagų ir daiktų).
1.8. Pamokų metu išjunk mobilųjį telefoną, naudok jį pagal paskirtį ir tik pertraukų metu.
1.9. Visada būk pasiruošęs pamokai, atlikęs namų darbus. Jei nepasiruošei pamokai dėl svarbios priežasties, pranešk apie tai mokytojui prieš pamoką, o vėliau atsiskaityk.
1.10. Pamokų metu būk drausmingas, kultūringas, žingeidus, netrukdyk draugams ir mokytojui.


2. PERTRAUKOS:

2.1. Per pertraukas išeik iš kabineto, leisk budintiems mokiniams ar mokytojui jį išvėdinti.
2.2. Pertraukų metu nebėgiok, nesistumdyk, nerėkauk, saugok savo ir kitų sveikatą.
2.3. Nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų.
2.4. Laisvų pamokų metu nevaikščiok koridoriais, netriukšmauk ir netrukdyk dirbantiems. Laisvos pamokos laiką panaudok racionaliai (skaitykloje, valgykloje ir t. t.).


3. TARPUSAVIO SANTYKIAI:

3.1. Būk draugiškas su visais mokyklos mokiniais.
3.2. Iškilusias problemas spręsk taikiai, nenaudodamas smurto, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų.
3.3. Nežemink mokyklos mokinių ir nesityčiok iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų dalykų.
3.4. Neskriausk ir nestumdyk klasės draugų ir kitų mokinių.
3.5. Gerbk mokytojus, neatsikalbinėk.
3.6. Vykdyk Tau paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus. 3.7. Būk mandagus su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų darbą. 3.8. Laikykis bibliotekos, skaityklos, kompiuterių naudojimosi taisyklių. 3.9. Nesivesk į mokyklą svetimų žmonių. Pašalinių asmenų buvimas mokykloje yra draudžiamas.
3.10. Mokyklos svečius sutik mandagiai ir kultūringai, taip pat elkis ir pats būdamas svečiuose.


4. ELGESYS RENGINIUOSE:

4.1. Būk drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių mokykloje ar kitur, metu.
4.2. Nesėdėk renginyje su striuke. Palik striukę rūbinėje.
4.3. Renginio metu nevaikščiok, neplepėk, nekelk kitokio nereikalingo triukšmo.
4.4. Visada sulauk renginio pabaigos. Ypač nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus.
4.5. Ypač griežtai būsi baudžiamas, jeigu į mokyklos renginius ateisi neblaivus.
4.6. Renginio metu privalu išjungti mobilųjį telefoną.


5. MOKYKLOS TURTAS IR APLINKA:

5.1. Nerūkyk, nevartok alkoholio ir kitų kenksmingų medžiagų mokykloje ir jos teritorijoje.
5.2. Nešiukšlink mokykloje, jos kieme, stadione ir visoje aplinkoje.
5.3. Saugok ir nelaužyk mokyklos teritorijoje augančių ir auginamų želdinių ir lauko inventoriaus (suolelių, krepšinio stovų ir kt.).
5.4. Saugok mokyklos turtą ir nerašinėk ant sienų ir suolų.
5.5. Būk atsakingas už savo darbo vietą. Palik ją tvarkingą.
5.6. Tausok vadovėlius ir kitas mokyklos knygas. Į biblioteką jas grąžink tvarkingas.


6. PAGYRIMAI IR NUOBAUDOS:

Žinok, kad:
6.1. Už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir pavyzdingą lankomumą mokyklos administracija pagirs ir paskatins Tave padėkomis ir daiktiniais apdovanojimais.
6.2. Už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį jų pažeidinėjimą Tau bus taikomos įvairios nuobaudos:

  • Įspėjimas
  • Pastaba
  • Papeikimas
  • Griežtas papeikimas
  • Šalinimas iš mokyklos.
6.3. Už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be priežasties į mokyklą bus kviečiami Tavo tėvai (globėjai) ir Tavo elgesys bus svarstomas administracijos pasitarimuose, skiriant tam tikrą nuobaudą.

7. AUKSINĖ TAISYKLĖ:

LAIKYKIS ŠIŲ TAISYKLIŲ IR NETURĖSI PROBLEMŲ!

 


 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020