STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

 

 

 

 

Mes naudojame

 

 

 

 

 

 

 

ČIA PUIKI VIETA AUGTI, MOKYTIS IR TOBULĖTI!

Prisijunkite prie mūsų Facebook'e!

Dėkojame knygynui

Dėkojame internetiniam knygynui Patogupirkti.lt, Ragainės progimnazijos bibliotekai padovanojusiam 6 knygas. Džiaugiamės papildytu knygų fondu.UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUO 2021-01-04

ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A-1498 „DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO (.pdf)

ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS MIŠRIUOJU BŪDU (.pdf)

Atmintinė dėl socialinės veiklos vykstant nuotoliniam ugdymui(si) (.doc)

Daugiau informacijos...


SVARBU!

Jeigu COVID-19 liga patvirtinta Jūsų vaikui.

Jeigu Jūs ar Jūsų vaikai turėjo didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga.

Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.


Kviečiame mokytis pas mus. Čia puiki vieta augti, mokytis ir tobulėti!

Informuojame, kad pasikeitus mokinių priėmimo tvarkai, jau priimami prašymai mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje 2021-2022 mokslo metais.

Prašymus mokytis 1 ir 5 klasėse priimsime nuo kovo 1 dienos.

Daugiau informacijos...


Nemokamas maitinimas 2020-2021 m. m.

Priešmokyklinio ugdymo vaikų tėvams ir pirmokų tėvams ...
2 – 8 kl. mokinių tėvams ...

Skaityti daugiau


Dėl mokyklinės uniformos

Atsižvelgdami į pageidavimus, susitarėme su UAB "Elva" dėl galimybės užsisakyti džemperį su mokyklos logotipu.
Kai pradėsite rūpinti mokykline apranga, galite:
1. Užsisakyti UAB „SAVITAS STILIUS“ megztuką, liemenę su mokyklos logotipu.
2. Nusipirkti megztuką ir UAB „SAVITAS STILIUS“ užsisakyti mokyklos logotipą.
3. UAB "Elva" užsisakyti džemperį su mokyklos logotipu (Vilniaus g.146 (prie pelikanų fontano). Parduotuvės darbo laikas: I-V 10.00-18.30 val. Džemperio kaina su logotipu– 26 Eur (matuojantis turėti 10 Eur avansui)).
p.s. mokyklos uniformos spalva - pilka


Apklausa: Profesiniai ketinimai

Mielas moksleivi, mokykla, siekdama padėti rinktis profesiją, atlieka apklausą apie Tave dominančias profesijas. Pažymėk, kokią profesiją norėtum rinktis ar apie ją daugiau sužinoti (pažymėk nuo 1 iki 2 profesijų iš viso sąrašo).

Profesiniai ketinimai


Karjeros konsultantės veikla Ragainės progimnazijoje

Progimnazija, siekdama padėti mokiniams rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes bei sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, organizuoja ir vykdo mokinių profesinį orientavimą: teikia ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas. Šių paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą organizuoja ir koordinuoja karjeros konsultantė Juzefa Damskienė.

Mokinių nuotolinio ugdymo metu ugdymas karjerai vykdomas mokiniams pateikiant nuotolines užduotis elektroniniame dienyne, virtualiose aplinkose vedant renginius, klasės valandėles. Tėvai, mokytojai konsultuojami elektroniniu paštu karjera.ragaine@gmail.com, naudojantis elektroniniu dienynu, telefonu +37069991389. Vieną kartą per savaitę mokiniams, tėvams sudaroma galimybė dalyvauti video konsultacijose per „Zoom“ platformą: 6-8 kl. mokiniai konsultuojami trečiadieniais, tėvai – ketvirtadieniais nuo 15.00 iki 15.40 val. Prisijungimų prie konsultacijų nuorodos pateikiamos elektroniniame dienyne.

Skaityti daugiau


Šiaulių Ragainės progimnazija

Misija: teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą rengiant mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui.

Vizija: Besimokanti, Bekurianti, Besikeičianti, Bendradarbiaujanti, Bendraminčių mokykla.

Ragainės progimnazijoje mokosi 400 mokinių. Yra 16 1-8 klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupė.

Progimnazijoje įgyvendinama Tiksliųjų mokslų (matematikos, informacinių technologijų, fizikos) ir inžinerinio ugdymo programa. Programos tikslas – sukurti mokiniams tinkamas sąlygas teigiamam požiūriui į tiksliuosius mokslus formavimui, bręsti kaip kūrybingai asmenybei, pasitikinčiai savo jėgomis.

Tiksliųjų mokslų ir inžinerinio ugdymo programa (pradinio, pagrindinio ugdymu programų) skirta visiems Ragainės progimnazijos mokiniams. Programa apibrėžia tiksliųjų mokslų ir inžinerinio ugdymo pakraipos įgyvendinimą ir yra skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, suteikiant jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusių su tiksliųjų mokslų profesijomis ir kūryba. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteikia mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių.

Programą sudaro:
- 1–8 klasėje privalomasis dalykas – inžinerija;
- 5-8 klasėje matematikos mokymas skirstant mokinius į grupes;
- 2-8 klasėse jaunųjų matematikų mokyklėlė, kuri skirta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, informacinėms technologijoms;
- 1-8 klasėse konsultacijos, kurių metu mokiniams teikiama matematikos, informacinių technologijų, fizikos, inžinerijos ir gamtos mokslų mokymosi pagalba (konsultacijų tvarkaraštį pradinių klasių, tiksliųjų ir gamtos mokslų bei inžinerijos mokytojai suderina iki rugsėjo, vasario 10 d.);
- 1–8 klasėse neformaliojo švietimo programos, kurias mokiniai gali rinktis, siekdami praplėsti tiksliųjų mokslų ir inžinerinę kompetenciją;
- 1-8 klasėse organizuojant mokinių kūrybinę, pažintinę, praktinę ir socialinę veiklą; - inžineriniai projektai – savarankiška ir planinga mokinių veikla, kurioje padedami mokytojo mokiniai analizuoja pasirinktą inžinerinę problemą, pademonstruoja mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus;
- tikslieji mokslai ir inžinerinis ugdymas (ne mažiau kaip 20 procentų) 1–8 klasėse integruojami į pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų mokomuosius dalykus.


Jaunųjų matematikų mokyklėlės veikla

 

 


 

Atnaujinta 2021-07-08

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020