STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČIA PUIKI VIETA AUGTI, MOKYTIS IR TOBULĖTI!

Prisijunkite prie mūsų Facebook'e!

DĖMESIO! Priėmimo į mokyklą tvarka

Priėmimas į naujai formuojamas klases prasidėjo kovo 1 dieną


2022-2023 m. m. progimnazija švenčia 60-ąjį mokyklos gimtadienį.


Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mokyklą pajamų mokesčio dalimi

Mokyklos tarybos sprendimu 2020-2021 metų paramos lėšos investuotos į mokinių ugdymo sąlygų gerinimą: prisidėta prie mokyklos atliekamų remonto darbų, perkami baldai, atnaujintas sensorinis kabinetas, sudarytos sąlygos pabūti vienam, nusiraminti, užbaigtas bibliotekos remontas ir kt.

Plačiau...


Dėkojame knygynui

Dėkojame internetiniam knygynui Patogupirkti.lt, Ragainės progimnazijos bibliotekai padovanojusiam 6 knygas. Džiaugiamės papildytu knygų fondu.Šiaulių Ragainės progimnazija

Misija: teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą rengiant mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi ir gyvenimui.

Vizija: Besimokanti, Bekurianti, Besikeičianti, Bendradarbiaujanti, Bendraminčių mokykla.

Ragainės progimnazijoje mokosi 400 mokinių. Yra 16 1-8 klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupė.

Progimnazijoje įgyvendinama inžinerinio ugdymo programa. Programos tikslas – sukurti mokiniams tinkamas sąlygas teigiamam požiūriui į tiksliuosius mokslus formavimui, bręsti kaip kūrybingai asmenybei, pasitikinčiai savo jėgomis.

Inžinerinio ugdymo programa (pradinio, pagrindinio ugdymu programų) skirta visiems Ragainės progimnazijos mokiniams. Programa apibrėžia inžinerinio ugdymo pakraipos įgyvendinimą ir yra skirta nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, suteikiant jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų, kurių reikia, planuojant savo karjerą, susijusių su tiksliųjų mokslų profesijomis ir kūryba. Mokykla, atsižvelgdama į mokinių poreikius ir gebėjimus, suteikia mokiniams galimybę plėtoti ne tik bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją, padedančią suvokti supančio pasaulio kaitą, problemas, galimybes prisidėti prie postmodernaus pasaulio pokyčių.

Programą sudaro:
- 1–8 klasėje privalomasis dalykas – inžinerija;
- 5-8 klasėje matematikos mokymas skirstant mokinius į grupes;
- 2-8 klasėse jaunųjų matematikų mokyklėlė, kuri skirta mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, informacinėms technologijoms;
- 1-8 klasėse konsultacijos, kurių metu mokiniams teikiama matematikos, informacinių technologijų, fizikos, inžinerijos ir gamtos mokslų mokymosi pagalba (konsultacijų tvarkaraštį pradinių klasių, tiksliųjų ir gamtos mokslų bei inžinerijos mokytojai suderina iki rugsėjo, vasario 10 d.);
- 1–8 klasėse neformaliojo švietimo programos, kurias mokiniai gali rinktis, siekdami praplėsti tiksliųjų mokslų ir inžinerinę kompetenciją;
- 1-8 klasėse organizuojant mokinių kūrybinę, pažintinę, praktinę ir socialinę veiklą; - inžineriniai projektai – savarankiška ir planinga mokinių veikla, kurioje padedami mokytojo mokiniai analizuoja pasirinktą inžinerinę problemą, pademonstruoja mokslo, technologijų žinias ir gebėjimus;
- inžinerinis ugdymas (ne mažiau kaip 20 procentų) 1–8 klasėse integruojami į pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų mokomuosius dalykus.


 

Atnaujinta 2023-05-29

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020